Hop til indhold

Flere bestyrelser oplever, at det er en udfordring at tiltrække personer med de rette kompetencer til at indgå i bestyrelsesarbejdet på erhvervsskolerne. Når de nødvendige kompetencer ikke er til stede i bestyrelserne, er der risiko for, at institutionerne ikke drives optimalt, og at uddannelserne ikke modsvarer arbejdsmarkedets behov. Samtidig er der behov for at lette forretningsgangene mellem institutionerne, kommuner og ministerium.

Aftalen betyder

  • Beløbsgrænserne for bestyrelseshonorarerne hæves generelt for formandskab og menige bestyrelsesmedlemmer.
  • Erhvervsskoler, som ministeriet har sat under skærpet tilsyn på grund af økonomi og/eller kvalitet, skal kunne pålægges at gennemføre en ekstern analyse af bestyrelsens arbejde med henblik på at vurdere, om ministeriet skal udskifte bestyrelsen.
  • Der udarbejdes generelle vejledende kompetenceprofiler for medlemmer af bestyrelserne, som afspejler institutionernes uddannelsesmæssige kompleksitet og økonomi. De eksisterende kompetenceprofiler skærpes således, at bestyrelsesmedlemmer blandt andet udpeges med udgangspunkt i opdateret og relevant erhvervserfaring i forhold til institutionens virkefelt.
  • Der indføres krav om gennemførsel af kort bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer på erhvervsuddannelsesinstitutioner, såfremt de ikke har tilsvarende formelle eller uformelle kompetencer andetsteds fra. 
  • Iværksætte en årlig bestyrelseskonference med fokus på aktuelle uddannelsespolitiske og bestyrelsesorienterede opgaver. 
  • Forenkle de tilmeldingsblanketter, som kommunerne skal bruge, når de indgår aftaler med institutionerne om betalingslovselever i sammenhæng med en afsøgning af mulighederne for at digitalisere de forenklede blanketter.
  • Revisorerklæringerne vedrørende tilskudskontrol fremover skal kunne indberettes elektronisk i sammenhæng med aktivitetsindberetninger. 
  • Det undersøges, om eksisterende systemløsninger i ministeriet kan tilpasses med fællesoffentlige elementer, herunder NemLogin, så institutionerne i højere grad kan benytte digital signatur ved indberetninger til Børne- og Undervisningsministeriet.
Sidst opdateret: 22. august 2022