Hop til indhold

Søgningen til ungdomsuddannelserne er meget forskellig fra kommune til kommune, i nogle kommuner søger under 5 procent af en årgang ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse – i andre kommuner, er det næsten 40 procent. Det, som har betydning for elevernes valg, er for eksempel om de bor i en by- eller landkommune, det socioøkonomiske indeks for kommunen og antallet af erhvervsskoler og gymnasier samt deres beliggende i kommunen. 

Aftalen betyder

  • Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 
  • Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
  • Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.  
  • Der indstiftes en pris på 100.000 kr., som tildeles den kommune, der har haft den største stigning (i procentpoint) i søgningen til erhvervsuddannelserne. 
  • Undervisningsministeren kan desuden uddele en ”Falke-pris” til en kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at forbedre søgningen eller ved en særlig indsats for at øge søgningen.
Sidst opdateret: 21. marts 2023