Hop til indhold

Aftaleparterne er enige om, at erhvervsskolerne med annullering af omprioriteringsbidraget får mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen blandt andet ved at fremme skolernes indsatser inden for styrket digitalisering og inddragelse af eksterne undervisere i undervisningen. 

Aftaleparterne er desuden enige om, at kvalitetspuljen i 2019 skal understøtte attraktive undervisningsmiljøer, inddragelse af eksterne undervisere i undervisningen, kompetenceudvikling af faglærere mv.

Der er behov for endnu større åbenhed og gennemsigtighed om erhvervsskolernes nøgletal, så elever, forældre, vejledere og oplæringsvirksomheder får et bedre grundlag for at følge og sammenligne skolernes præstationer. 

Der har været en historisk tendens til, at strenge sanktioner (tilbagebetaling af tilskud, afsat bestyrelse m.v.) helt primært har været anvendt i forbindelse med økonomisk uorden og i mindre omfang meget dårlig kvalitet.

Aftalen betyder

  • Der udvikles brugervenlige og fleksible præsentationer af nøgletal (dashboards), som skal bygge på eksisterende data i Datavarehuset og gøre benchmark muligt ved sammenligning af de enkelte uddannelser – også ned på skole- og uddannelsesniveau, da det i praksis har vist sig, at det nuværende Datavarehus af mange opleves som vanskeligt tilgængeligt. 
  • Der udvikles et kort, hvor de unge kan se den geografiske placering af erhvervsskolernes nuværende udbud af de enkelte erhvervsuddannelser fordelt på grundforløbets 1. del, grundforløbets 2. del, hovedforløb og skoleoplæringscentre. 
  • Justering af det risikobaserede kvalitetstilsyn, så det ikke kun inddrager aggregerede tal for institutionen men også anvender nøgletal på afdelingsniveau og uddannelsesområder samt enkeltuddannelser. Det er aftalekredsens intention, at sanktionstrappen anvendes i sin fulde skala ved vedvarende dårlig kvalitet på linje med økonomisk uorden i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og gældende lovgivning.
 
Sidst opdateret: 30. maj 2023