Hop til indhold

Ingen skoleelever er ens, og alle har forskellige ressourcer og potentialer. Det er derfor vigtigt, at eleverne i højere grad udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse, og at de får en bedre og mere sammenhængende introduktion til alle de mange muligheder, der findes. Elever i udskolingen møder allerede i dag en række aktiviteter, som skal ruste dem til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Men nogle kommuner mangler viden og værktøjer til systematisk introduktion til ungdomsuddannelserne. Der er brug for et samlet program, som skal bidrage til at sikre, at alle elever i grundskolen præsenteres for en systematisk, koordineret og struktureret indsats, hvor undervisningsbaserede udskolingsaktiviteter og vejledning kobles tæt sammen. Det er vigtigt for alle elever at møde en tidlig og alsidig introduktion til ungdomsuddannelserne. Det er deres fremtid, det handler om.

Aftalen betyder

  • Der etableres et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse, som skal bidrage til at sikre, at alle elever i grundskolen præsenteres for en systematisk, koordineret og struktureret indsats.
  • Det nationale program er en samlet retningsgivende ramme for indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelse i udskolingen og omfatter en række indsatser og initiativer, der bidrager til, at eleverne udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse.
  • Den eksisterende formålsbestemmelse i vejledningsloven justeres, så det tydeliggøres, at vejledningen også skal sikre en tydelig afklaring og forventningsafstemning holdt op imod en realistisk forståelse hos eleven af muligheder og forudsætninger på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Ændringen af formålsbestemmelsen ændrer ikke ved elevens frie valg og krav om målrettet progression i vejledningsindsatsen.
  • Undervisningsministeriet nedsætter et fagligt panel i perioden 2020 til 2022, der kvalificerer indsatser og tiltag herunder udvikling af materialer og værktøjer i det nationale program.
  • Elever i 8. og 9. klasse skal understøttes i deres afklaring af uddannelsesvalg via en sammenhængende plan af indsatser i udskolingen. 
  • En ekspertgruppe skal inden udgangen af 2019 komme med anbefalinger til, hvordan introduktionen til ungdomsuddannelserne kan bidrage til at styrke og kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse inden for den nuværende økonomiske og tidsmæssige ramme til introduktionskurser og brobygning.
  • Alle elever i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes til alle tre ungdomsuddannelser: De treårige gymnasiale uddannelser, 2-årigt hf og erhvervsuddannelser uanset valg af ungdomsuddannelse.
  • Der nedsættes en ekspertgruppe, som kommer med  vurderinger og anbefalinger til en ny model for uddannelsesparathedsvurderingen og hvordan denne model kan sammentænkes med den nye forenklede elevplan.
  • Den kollektive vejledning styrkes  og der udarbejdes vejledninger og forslag til didaktiske modeller og konkret beskrivelse af, hvordan den kollektive vejledning kan tilrettelægges. 
  • Der etableres et kompetenceudviklingsprogram for folkeskolelærere og vejledere, som skal sikre, at de får en stærkere viden om erhvervsuddannelserne og de muligheder, valget af en erhvervsuddannelse giver.
Sidst opdateret: 22. august 2022