Hop til indhold

Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er en stærk ramme for dannelse, forstået som karakterdannelse og faglig stolthed. For at understøtte og tydeliggøre erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne har stærke dannelsesmiljøer og tiltrække flere unge direkte fra grundskolen, er der brug for et styrket fokus på, at unge i høj grad dannes, når de går på en erhvervsuddannelse, og at det er erhvervsskolernes opgave at sætte dette aftryk i de faglige miljøer.

Undervisningen i iværksætteri skal styrkes, så unge også støttes i ønsket om at etablere egen virksomhed.

Der er allerede som følge af erhvervsuddannelsesreformen givet gode muligheder for, at personer med en erhvervsuddannelse kan optages på en videregående uddannelse. Der er dog fortsat både reelle og oplevede barrierer for at videreuddanne sig på baggrund af en erhvervsuddannelse.

Aftalen betyder

  • Der gennemføres et program, der skal udvikle og afprøve redskaber til den enkelte erhvervsskolers arbejde med karakterdannelse. 
  • Styrke og tydeliggøre dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne gennem ændring af formålsbestemmelsen i erhvervsuddannelsesloven, så det fremgår, at karakterdannelse og faglig stolthed er et af flere formål med uddannelserne.
  • Styrke erhvervsskolernes arbejde med iværksætteri ved, at der – med inspiration i allerede eksisterende materiale – udarbejdes praksisnært undervisningsmateriale i at etablere egen virksomhed til EMU.dk. 
  • Opfordre de faglige udvalg til at overveje, om det vil være relevant at have særligt fokus på at fastsætte obligatoriske mål for iværksætteri og ledelse i hovedforløbet.
  • Styrke professionshøjskolernes muligheder for udvikling af udbud af adgangskurser på gymnasialt niveau til to udvalgte professionsbacheloruddannelser for erhvervsuddannede, som det kendes fra adgangskurser til maskinmester- og ingeniøruddannelserne. Der udvikles kurser til pædagoguddannelsen og finansbacheloruddannelsen.
  • Det er ambitionen, at flere faglærte får adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser – enten med eller uden supplering, og uden at det går ud over kvaliteten i uddannelserne. 
  • Etablere en simpel kommunikativ model (for eksempel farvekoder) for inddeling af erhvervsuddannelser i forhold til videreuddannelsesmuligheder. 
  • Erhvervsuddannelserne i formålsbestemmelsen for lov om erhvervsuddannelser defineres som studiekompetencegivende i tillæg til at være erhvervskompetencegivende, hvilket vil betyde, at videreuddannelsesmulighederne fremhæves på lige fod med beskæftigelsesmulighederne.
  • Optagelsesmuligheder for erhvervsuddannede inddrages i Uddannelses- og Forskningsministeriets kommende arbejde med at belyse mulighederne for et bedre optagesystem, der iværksættes som opfølgning på anbefalingerne fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser.
Sidst opdateret: 30. maj 2023