Hop til indhold

I mange år har cirka halvdelen af en 9. klasses årgang valgt at gå videre i 10. klasse. Men når det ekstra skoleår er slut, vælger kun hver fjerde elev i 10. klasse at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Meget tyder på, at det hænger sammen med, at mulighederne med erhvervsuddannelserne ikke eksponeres tilstrækkeligt for eleverne i 10. klasse. 

Det er allerede i dag muligt for en kommune – efter driftsoverenskomst – at placere 10. klasse på en erhvervsskole. Og flere erhvervsskoler har allerede gode erfaringer med at udbyde 10. klasse på vegne af én eller flere kommuner.

Aftalen betyder

  • Der afsættes 45 millioner kroner til erhvervsskoler og kommuner, som skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen. Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, da erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet. 
  • For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsministeriet vejledning til kommuner og erhvervsskoler. 
  • Regeringen nedsætter et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne. Udvalgsarbejdet tager afsæt i, at 10. klasse og udskolingen også fremadrettet skal rumme relevante udfordringer for elever, der primært orienterer sig imod de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Sidst opdateret: 21. marts 2023