Erhvervsskolen Nordsjælland og Rybners er med brev af 18. juni 2018 (pdf) godkendt til at udbyde uddannelsen til ambulancebehandler. Godkendelsen gælder fra 1. januar 2019. Regionsrådene, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og Transporterhvervets Uddannelser har modtaget orientering om beslutningen (pdf).

Baggrundsinformation om udbudsrunden

Fra den 1. januar 2019 kan elever begynde på uddannelsen til ambulancebehandler, som er en ny uddannelse. Undervisningsministeren skulle derfor godkende én eller flere institutioner m.v. til at udbyde uddannelsen. Godkendelse sker på baggrund af ansøgninger fra potentielle udbydere og efter indstillinger fra regionsråd og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

Ansøgningerne

Ministeriet havde ved ansøgningsfristen den 5. marts 2018 modtaget følgende seks ansøgninger:

Indstillinger fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og regionsrådene

Ministeriet sendte den 8. marts 2018 brev til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og regionsrådene med anmodning om afgivelse af indstillinger om udbud af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler med frist mandag den 14. maj 2018.

Brevene og tilhørende indstillingsskema kan ses her:

Regionsrådenes og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers indstillinger kan ses her:

Ansøgningsmateriale

Potentielle udbydere blev orienteret om udbudsrunden med nedenstående materiale, herunder ansøgningsskema:

Orientering om udbudsrunde til regionsråd m.v.

Regionsrådene og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser blev orienteret om proces for udbudsrunden, herunder rådenes opgaver. Orienteringerne kan læses her:

Sidst opdateret: 10. januar 2020