Godkendelsesbrev af 15. november 2017 om udbud af praktikcenter i uddannelsen til vindmølleoperatør

Godkendelsesbreve af 15. november 2017 om udbud af praktikcenter i uddannelsen til kosmetiker 

Ministeriet har gennemført en udbudsrunde om udbud af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler.

Godkendelsesbrev af 18. juni 2018 om udbud af uddannelsen til ambulancebehandler

Sidst opdateret: 10. januar 2020