Hop til indhold

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret for institutionens daglige drift er forankret hos institutionens leder.

Ledelsens opgaver

Den daglige ledelse af en erhvervsskole har erhvervsskolens leder (direktør, rektor eller forstander) ansvaret for. Lederen skal sikre, at skolen ledes og udvikles i overensstemmelse med skolens formål og de strategier, bestyrelsen har udstukket. 

Direktøren/forstanderen har dermed ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen over for bestyrelsen. Rammerne for institutionens virksomhed og forvaltning er nærmere fastlagt i institutionslovene og i institutionens vedtægter.

Ledelsesudvikling

God ledelse er afgørende for, at en uddannelsesinstitution fungerer godt og kan levere uddannelser af høj kvalitet.

Ledere på erhvervsskolerne tilbydes kurser i ledelse og udvikling som led i arbejdet med at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne.

Ledelsesudvikling i praksis

Ledere på erhvervsskolerne skal deltage i kurser i ledelse og udvikling som led i arbejdet med at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne.

Blandt initiativerne i reformen af erhvervsuddannelserne er, at lederne skal arbejde med at løfte kvaliteten af undervisningen og styrke skolens ungdomsmiljøer.

For at lederne kan gennemføre de mange initiativer i reformen, er det centralt, at de kan udnytte det nye ledelsesrum, der følger med de nye arbejdstidsregler. 

For at ruste lederne til opgaven vil der blive afholdt kurser i ledelse og udvikling i praksis. Kurserne er rettet mod ledere på alle niveauer på erhvervsskolerne med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau. 

Vi forventer at kunne udmelde de konkrete initiativer, blandt andet her på siden, ultimo 2015.

Sidst opdateret: 24. april 2024