Hop til indhold

Januar

REUs høringssvar af 5. januar 2018 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (pdf)

REUs indstilling af 9. januar 2018 om ændringsønske fra det faglige udvalg for automatik og procesuddannelsen (pdf)

REUs indstilling af 22. januar 2018 om forsøg med udvidet adgang til GF1 (pdf)

REUs udtalelse om rådets indstillinger af 24. januar 2018 i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser (pdf)

Oversigt over REUs indstillinger af 24. januar 2018 om forsøg med erhvervsuddannelser (pdf)

Februar

REUs indstilling af 13. februar 2018 om ændringsønsker fra to faglige udvalg (pdf)

REUs høringssvar af 19. februar 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb og udkast til eux-læreplaner (pdf)

REUs høringssvar af den 21. februar 2018 vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (pdf)

Marts

REUs justerede høringssvar af 9. marts 2018 vedr. udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse (pdf)

April

REUs udpegning af medlem til uddannelsesudvalg for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole 2018-2022 (pdf)

REUs høringsvar om justering af retningslinjer for dimensionering af erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 10. april 2018 vedr. udkast til § 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202 (pdf)

REUs høringssvar af 20. april 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 25. april 2018 vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (pdf)

Maj

REUs indstilling af 8. maj 2018 vedr. udbud af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler (pdf)

REUs udtalelse af 14. maj 2018 vedr. styrkelse af søgningen til erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs brev af 14. maj 2018 vedr. evalueringsdesign for evaluering af videnscentre (pdf)

Juni

REUs brev af 27. juni 2018  til de faglige udvalg vedr. faget teknologiforståelse i folkeskolen (pdf)

REUs indstilling af 7. juni 2018 om dimensionering af erhvervsuddannelserne 2019 (pdf)

REUs indstilling af 7. juni 2018 vedr. fastsættelse af kvote på PAU (pdf)

REUs indstilling af 25. juni 2018 vedr. institutionsfordelte kvoter 2019 (pdf)

REUs indstilling af 28. juni 2018 vedr. institutionsfordelte kvoter for PAU 2019 (pdf)

REUs udtalelse af 7. juni 2018 vedr. LO og DAs modelparametre (pdf)

Juli

REUs høringssvar af 3. juli 2018 vedr. håndbog om skolepraktik (pdf)

august

REUs brev af 17. august 2018 til STIL vedr. undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen (pdf)

REUs høringssvar af 27. august 2018 vedr. udkast til lovforslag til et nationalt naturfagscenter (pdf)

REUs høringssvar af 28. august 2018 om udkast til lovforslag vedr. parallelsamfund (pdf)

REUs udtalelse af 28. august 2018 vedr. FGU (pdf)

REUs indstilling af 20. august 2018 vedr. medlem af EVAs bestyrelse (pdf)

September

REUs høringssvar af 28. september 2018 vedr. udkast til AUB-lovforslag (pdf)

Oktober

REUs brev af 10. oktober 2018 til Forsvarsministeriet og HKKF vedr. eud for konstabler (pdf)

REUs høringssvar af 5. oktober 2018 vedr. udkast til lovforslag om frit leverandørvalg m.v. (pdf)

REUs indstilling af 31. oktober 2018 om dispensation vedr. udbud af finmekanikeruddannelsen med skolepraktik (pdf)

REUs udtalelse af 2. oktober 2018 vedr. FFL19 (pdf)

November

REUs høringssvar af 6. november 2018 vedr. nyt koncept for udviklingsredegørelserne (pdf)

REUs høringssvar af 8. november 2018 om udkast til bekendtgørelse om studieadministrative it-systemer (pdf)

REUs høringssvar af 23. november 2018 om udkast til 3 bekendtgørelser (uddannelsesparathed m.v.) (pdf)

December

Sidst opdateret: 8. september 2022