Hop til indhold

Januar

REUs brev af 11. januar 2017 vedr. udpegning af medlemmer til følgegruppe til trepartsaftalens initiativ om ”et fælles koncept og materiale for praktikcentrenes praktikpladsopsøgende indsats” (pdf)

REUs høringssvar af 17. januar 2017 om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere (pdf)

REUs høringssvar af 18. januar 2017 om udkast fra UFM til bekendtgørelse om adgang til EA- og PB-uddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 25. januar 2017 om udkast til lovforslag om investeringsrammer (pdf)

Februar

REUs indstilling af 3. februar 2017 vedr. ændringsønsker fra de faglige udvalg for 9 erhvervsuddannelser (pdf)

REUs indstilling af 10. februar 2017 vedr. nedsættelse af referencegruppe – trepartsinitiativ (pdf)

REUs høringssvar af 17. februar 2017 om udkast til lovforslag – trepart (pdf)

Marts

April

REUs høringssvar af 4. april 2017 vedr. udkast til to bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio som følge af gymnasiereformen (pdf)

REUs udtalelse af 4. april 2017 vedr. anbefalingerne fra ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse (pdf)

REUs svar af 20. april 2017 vedr. udkast til indholdsfortegnelse i en ajourført skolepraktikhåndbog (pdf)

Maj

REUs høringssvar af 11. maj 2017 vedr. udkast til ”Retningslinjer og kvoteberegningsmodel” (pdf)

REUs høringssvar af 24. maj 2017 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse – ændring af KUU-optagekvoter (pdf)

Juni

REUs indstilling af 7. juni 2017 vedr. fastsættelse af kvote for optag på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

REUs udtalelse af 7. juni 2017 vedr. model for udmøntning af to forsøgsordninger (pdf)

REUs indstilling af 13. juni 2017 om dimensionering af erhvervsuddannelserne og fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2018 (positivlisten) (pdf)

REUs udtalelse af 13. juni vedr. LO og DAs modelparametre (pdf)

REUs høringssvar af 14. juni 2017 vedr. udkast til ny bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (pdf)

Juli

REUs indstilling af 4. juli 2017 om institutionsfordelte kvoter for bygningsmaler og eventkoordinator 2018 (pdf)

August

REUs høringssvar af 15. august 2017 om udkast til lovforslag fra UFM (pdf)

REUs indstilling af 15. august 2017 vedr. forslag til justering af eux (pdf)

REUs brev af 29. august 2017 til ansøgende skoler vedr. videnscenter indenfor Automation og robotteknologi (pdf)

REUs indstilling af 30. august 2017 om ny dimensionering af fem erhvervsuddannelser (pdf)

REUs indstilling af 31. august 2017 om måltal for beskæftigelsesfrekvens 2017 (pdf)

September

REUs indstilling af 11. september 2017 om institutionsfordelte kvoter for fem erhvervsuddannelser i 2018 

(pdf)

REUs indstilling af 12. september 2017 vedr. udpegning af videncentre (pdf)

REUs høringssvar af 25. september 2017 om udkast til AUB-lovforslag (pdf)

REUs høringssvar af 25. september 2017 om udkast til lovforslag om justering af eux (pdf)

REUs høringssvar af 27. september 2017 om udkast til lovforslag om praksisfaglig UPV (pdf)

REUs høringssvar af 27. september vedrørende udkast til lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.) (pdf)

Oktober

REUs udtalelse af 4. oktober 2017 om FFL18 (pdf)

REUs indstilling af 13. oktober 2017 vedr. ansøgninger om praktikcenter i uddannelsen til kosmetiker (pdf)

REUs høringssvar af 25. oktober 2017 vedr. udkast til EU henstilling (pdf)

November

REUs indstilling af 10. november 2017 vedr. nedlæggelse af redderuddannelsen og oprettelse af ny ambulancebehandleruddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 13. november 2017 om udkast til 4 bekendtgørelser fra AUB (pdf)

REUs indstilling af 15. november 2017 vedr. oprettelse af nyt speciale - procesoperatør (pdf)

REUs indstilling af 16. november 2017 vedr. godkendelse af specialet tækkemand til skyggeelevtilskud (pdf)

REUs høringssvar af 20. november 2017 om udkast til lovforslag - trepart (pdf)

December

REUs indstilling af 8. december 2017 vedr. ændringsønsker fra de faglige udvalg for 2018 (pdf)

REUs indstilling af 11. december 2017 vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020