Hop til indhold

Februar

REUs indstilling af 9.februar 2016 vedr. fjernelse af mulighed for at indgå korte aftaler inden for erhvervsuddannelserne til stenhugger og stukkatør (pdf)

Marts

REUs indstilling af 18.marts 2016 vedr. tilforordnet til Rådet for Erhvervsakademi-uddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) (pdf)

REUs begrundede indstilling af 18.marts 2016 vedr. ønsker fra to faglige udvalg om uddannelsesændringer (pdf)

REUs høringssvar af 18.marts 2016 vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 18. marts 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. (pdf)

April

REUs høringssvar af 7. april 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 14. april 2016 vedr. prioriterede tiltag på erhvervsuddannelserne og det erhvervsrettede VEU-område (pdf)

Maj

REUs indstilling af 17. maj 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse (pdf)

REUs brev af 18. maj 2016 til de faglige udvalg vedr. visse forvaltningsmæssige opgaver (pdf)

REUs høringssvar af 24. maj 2016 vedr. udkast til to bekendtgørelser om kompetencevurdering i forbindelse med euv (pdf)

Juni

REUs begrundede indstilling af 1. juni 2016 vedr. ønsker fra PASS om uddannelsesændringer (pdf)

REUs indstilling af 9. juni 2016 vedr. ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet (pdf)

REUs høringssvar af 15. juni 2016 vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser (pdf)

REUs indstilling af 22. juni 2016 om nedlæggelse af to uddannelser (pdf)

REUs brev af 22. juni 2016 om udbudsrunden 2017 - samlet fil (pdf)

 

REUs brev af 24. juni 2016 til PASS om indstillinger i forbindelse med udbudsrunden 2017 (pdf)

REUs indstilling af 27. juni 2016 vedr. måltal for beskæftigelsesfrekvenserne i 2016 (pdf)

August

REUs brev af 16. august 2016 om justering af REUs indstilling vedr. PAU - udbudsrunden 2017 (pdf)

September

REUs indstilling af 5. september 2016 vedr. negativliste og adgangsbegrænsning til eud (pdf)

REUs høringssvar af 23. september 2016 vedr. udkast til to lovforslag om implementering af gymnasieaftalen (pdf)

REUs udtalelse af 28. september 2016 vedr. finanslovforslaget for 2017 (pdf)

REUs indstilling af 28. september 2016 vedr. positivliste og adgangsbegrænsning til eud (pdf)

Oktober

REUs høringssvar af 4. oktober 2016 vedr. udkast til lovforslag vedr. produktionsskoleydelse (pdf)

November

REUs indstilling af 11. november 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøg med elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 11. november 2016 vedr. udkast til lovforslag om trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område (pdf)

REUs indstilling af 17. november 2016 vedr. institutionsfordelt kvote for PAU (pdf)

REUs høringssvar af 21. november 2016 vedr. lovforslag fra MBUL vedr. trepartsaftalen (pdf)

REUs indstilling af 28. november 2016 vedr. institutionsfordeling af kvoter til adgangsbegrænsede uddannelser (excl. PAU) (pdf)

December

REUs supplerende indstilling af 2. december 2016 vedr. institutionsfordeling af kvoter til adgangsbegrænsede uddannelser (excl. PAU) (pdf)

REUs indstilling af 12. december 2016 vedr. udkast til bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet (pdf)

REUs indstilling af 20. december 2016 vedr. nedsættelse af følgegruppe – trepartsinitiativ (pdf)

Sidst opdateret: 24. august 2022