Hop til indhold

Januar

REUs høringssvar af 14. januar 2015 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) (pdf)

REUs høringssvar af 26. januar 2015 vedr. udkast til forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet (pdf)

REUs høringssvar af 28. januar 2015 vedrørende udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (pdf)

Marts

REUs høringssvar af 17. marts 2015 vedrørende høring over ansøgning fra UCR Slagteriskolen i Roskilde om godkendelse af uddannelsen til industrislagter til skyggeelevtilskud (pdf)

REUs udtalelse af 17. marts 2015 vedrørende deltagelse i analysearbejdet vedrørende eksport af uddannelser (pdf)

REUs indstilling af 17. marts vedr. skolernes ansøgninger om godkendelse til oprettelse af praktikcentre inden for 14 uddannelser (pdf)

REUs udtalelse af 17. marts vedrørende nedsættelse af ad hoc-udvalg om regelforenkling (pdf)

REUs udtalelse af 17. marts vedrørende udkast til strategi for den digitale erhvervsuddannelse (pdf)

April

REUs høringssvar af 30. april 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af hovedbekendtgørelsen (pdf)

Maj

REUs høringssvar af 6. maj 2015 vedr. udkast til tre bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring (pdf)

REUs høringssvar af 6. maj 2015 om udkast til ændringsbekendtgørelse om betinget optagelse (pdf)

REUs udtalelse af 6. maj 2015 vedr. om Undervisningsministeriets udkast til orienteringsbrev til skoler m.fl. om udbudsrunden 2017 (pdf)

Juni

REUs høringssvar af 11. juni 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse af åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (pdf)

REUs indstilling af 11. juni vedr. udkast til ny bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse (pdf)

August

REUs høringssvar af 31. august 2015 vedr. udkast til ændring af hovedbekendtgørelsen (pdf)

September

REUs indstilling af 1. september 2015 om PAU i Thisted (pdf)

REUs udtalelse af 8. september 2015 om yderligere kriterium i udbudsrunden 2017 (pdf)

Oktober

REUs udtalelse af 9. oktober 2015 om Finanslovsforslaget for 2016 (pdf)

REUs høringssvar af 9. oktober 2015 om udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved veu (pdf)

REUs høringssvar af 9. oktober 2015 om udkast til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 9. oktober 2015 om bekendtgørelse om krav til udformning af eux (pdf)

REUs høringssvar af 23. oktober 2015 om udkast til lovforslag vedr. tilskud til fjernundervisning m.v. (pdf)

November

REUs udtalelse af 5. november 2015 om udbudsrunden 2017 (pdf)

REUs høringssvar af 12. november 2015 om udkast til bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger m.v. (pdf)

REUs udtalelse af 12. november 2015 vedr. praktik i Sverige (pdf)

REUs brev af 13. november 2015 til de faglige udvalg vedr. udbudsrunden 2017 (pdf)

REUs indstilling af 25. november 2015 vedr. adgangsbegrænsning, kvoter samt positiv- og negativlisten til erhvervsuddannelserne (pdf)

December

REUs høringssvar af 1. december 2015 om udkast til ændring af den almene eksamensbekendtgørelse (pdf)

REUs udtalelse af 2. december 2015 om informationsindsatsen vedr. praktikpladser (pdf)

REUs høringssvar af 14. december 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (fjernundervisning) (pdf)

REUs indstilling af 17. december 2015 vedr. ansøgning fra SOPU om godkendelse af placering af udbud af Grundforløb 1 i Farum, Furesø Kommune (pdf)

REUs indstilling af 18. december 2015 om foreløbig udmelding om institutionsfordelte kvoter på grundforløbets 2. del (pdf)

REUs høringssvar af 18. december 2015 vedr. udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (pdf)

Sidst opdateret: 15. juli 2022