Hop til indhold

Januar

REUs høringssvar af 27. januar 2014 til Uddannelsesministeriet om lov om ændring af en række love (talent) (pdf)

Februar

REUs indstilling af 18. februar 2014 vedr. nedlæggelse af skibsteknikeruddannelsen og oprettelse af specialet "Smed – maritim" (pdf)

REUs indstilling af 19. februar 2014 om vedrørende oprettelse af ny profil - indgangen Merkantil (pdf)

UVM's orientering af 24. februar 2014 til REU om afslutning af projekter om udvikling af SOSU (pdf)

Marts

REUs svar af 20. marts 2014 til Metropol om udpegning af medlem til uddannelsesudvalg (pdf)

April

REUs høringssvar af 4. april 2014 om Samleloven (pdf)

REUs svar af 4. april 2014 om nedsættelse af følgegruppe for implementering af eud-reformen (pdf)

REUs høringssvar af 4. april 2014 om udkast til lov om den kombinerede ungdomsuddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 4. april 2014 om Lovforslag om Rådet for Ungdomsuddannelser (pdf)

Maj

REUs brev af 1. maj 2014  til de faglige udvalg om kick-off konference den 12. maj 2014 (pdf)

REUs udtalelse af 22. maj 2014 om adgangsbegrænsning og beregningsgrundlag for 2015 (pdf)

Juni

REUs høringssvar af 17. juni 2014 om 5 bekendtgørelser på vejledningsområdet (pdf)

REUs indstilling af 24. juni 2014 ang. sosu-dimensionering i 2015 (pdf)

August

REUs høringssvar af 22. august 2014 om forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (pdf)

September

REUs høringssvar af 2.  september 2014 om udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 3. september 2014 om udkast til bekendtgørelse om overgangskrav og eux (pdf)

REUs høringssvar af 3. september 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 4. september 2014 om vedr. lovforslag om efterskoler, husholdningsskoler m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 4. september 2014 vedr. lovforslag om produktionsskoler (pdf)

REUs høringssvar af 30.  september 2014 vedr. udkast til forslag til lov om åben uddannelse m.v. (pdf)

REUs høringssvar af 30. september 2014 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (pdf)

REUs indstilling af 24. september 2014 om nedlæggelse af visse merkantile erhvervsuddannelser (pdf)

REUs udtalelse af 23. september 2014 om udbudsrunden vedr. erhvervsuddannelsesreformen (pdf)

Oktober

REUs udtalelse af 8. oktober 2014 vedr. finanslovforslaget for 2015 (pdf)

REUs høringssvar af 8. oktober 2014 høringssvar vedrørende udkast til to lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet (pdf)

REUs udtalelse af 21. oktober 2014 om adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelsernes grundforløb og til skolepraktik i 2015 og om fastsættelse af, hvilke uddannelser, der udbydes med skolepraktik i 2015 (pdf)

REUs supplerende indstilling af 27. oktober 2014 om adgangsbegrænsning til skolepraktik i 2015 (nuværende ordning) (pdf)

REUs høringssvar af 30. oktober 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelserne (pdf)

REUs høringssvar af 31. oktober 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse (pdf)

November

REUs høringssvar af 14. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser (pdf)

REUs høringssvar af 14. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om 10. klasse (eud10 og ny 20/20-ordning) (pdf)

REUs høringssvar af 17. november 2014 vedr. udkast til eux-rammebekendtgørelse (pdf) 

REUs indstilling af 18. november 2014 om ændring af frist for skolernes indsendelse af Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 (pdf)

REUs høringssvar af 21. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) (pdf)

REUs høringssvar af 24. november 2014 vedr. udkast til "Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visseuddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)" (pdf)

REUs høringssvar af 28. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)

REUs høringssvar af 28. november 2014 vedr. udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf)

December

REUs indstilling af 12. december 2014 vedrørende ønsker fra de faglige udvalg om uddannelsesændringer (pdf)

REUs høringssvar af 18. december 2014 vedr. udkast til to bekendtgørelser vedr. eux (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020