Hop til indhold

Januar

15. januar. REUs indstilling om frist for indsendelse af handlingsplaner (pdf)

Marts

22. marts. REUs indstilling vedrørende skyggeelevtilskud til uddannelsen til skibsmekaniker (pdf)

April

22. april. REUs høringssvar til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om udkast til bekendtgørelse om VVU (pdf)

Maj

15. maj. REUs høringssvar til Uddannelsesministeriet om lov om SU-loven m.v. (pdf)

15. maj. REUs høringssvar til Uddannelsesministeriet om lov om ændring af universitetsloven m.v. (pdf)

23. maj. REUs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Praktikcentre) (pdf)

Juni

4. juni. REUs høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet - indsatsdelen) (pdf)

4. juni. REUs høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om statens uddannelsesstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) (pdf)

4. juni. REUs udtalelse vedrørende anmodning fra Ministeriet for Børn og Undervisning om indstilling om adgangsbegrænsning (pdf)

12. juni. REUs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og diplomuddannelser (pdf)

12. juni. REUs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (pdf)

24. juni. REUs høringssvar vedrørende udkast til ajourført bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. i forbindelse med erhvervsuddannelser (pdf)

24. juni. REUs indstilling om institutionsfordelt dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent i 2014 (pdf)

REUs indstilling af 26. juni 2013 om adgangsbegrænsning til GF (pdf)

REUs indstilling af 26. juni 2013 om adgangsbegrænsning til SKP (pdf)

REUs indstilling af 26. juni 2013 om justering af negativlisten (pdf)

Endelig indstilling af 27. juni 2013 fra REU vedr. PC (pdf)

August

REUs høringssvar af 26. august 2013 om udkast til lovforslag om ændring af institutionslovgivningen - sociale klausuler (pdf)

September

REUs udtalelse af 23. september 2013 vedr. finanslovforslaget for 2014

REUs supplerende udtalelse af 24. september 2013 om adgangsbegrænsning til skolepraktik i 2014

Oktober

REUs høringssvar af 2. oktober 2013 vedr. udkast til lovforslag fra uddannelsesministeriet

REUs indstilling af 15. oktober 2013 om udskiftning af medlem af EVAs bestyrelse

REUs indstilling af 15. oktober 2013 om ændring af flymekanikeruddannelsen

REUs udtalelse af 24. oktober 2013 vedrørende kriterier for evaluering af praktikcentre

REUs høringssvar af 25. oktober 2013 vedrørende udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen

REUs udtalelse af 31. oktober 2013 vedrørende rapport om evaluering af dansk kvalifikationsramme for livslang læring

November

REUs brev af 20. november 2013 om erhvervsuddannelseselever i Sverige

December

REUs høringssvar af 11. december 2013 vedrørende udkast til bekendtgørelse om børnetilskud m.v. (kontanthjælpsreform) (pdf)

REUs indstilling af 19. december 2013 om måltal for beskæftigelsesfrekvenser 2013 (pdf)

REUs høringssvar af 20. december 2013 vedr. udkast til bekendtgørelse om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler (pdf)

Sidst opdateret: 14. september 2022