Hop til indhold

Formand

 • Administrerende direktør Stina Vrang Elias

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

Medlemmer:

 • Erhvervsuddannelseschef, Lone Folmer Berthelsen, Dansk Industri
 • Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri
 • Uddannelsespolitisk chef Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv
 • Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ
 • Uddannelsespolitisk chefkonsulent Christina Laugesen, Lederne
 • Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Sekretariatschef Poul Henrik Madelung, Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverorganisationer (SAMA)
 • Juridisk direktør Pia E. Voss, Horesta
 • Sektionsformand Pia Hansen, SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet)

Stedfortrædere:

 • Chefkonsulent Birgitte Winge, Dansk Industri
 • Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri
 • Chefkonsulent Marianne Kragh, Dansk Erhverv
 • Konsulent Kelvin Strømsholt, TEKNIQ
 • Uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard, GRAKOM
 • Afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre
 • Chefkonsulent Karina Beg Poulsen, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Chefkonsulent Alex Hooshiar, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Chefkonsulent Heike Hoffmann, SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet)

Indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Medlem:

 • Chefkonsulent Lars Djernæs

Stedfortræder:

 • Politisk konsulent Karen Winnie Larsen

Indstillet af Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler (foreningen nedlægges pr. 31. juli 2019)

Medlem:

 • Ingen indstilling – afventer foreningsdannelsen på FGU-området

Stedfortræder:

 • Ingen indstilling – afventer foreningsdannelsen på FGU-området

Indstillet af Danske Regioner

Medlem:

 • Seniorkonsulent Anne-Dorthe Sørensen

Stedfortræder:

 • Konsulent Maya Ryevad Lauritsen

Indstillet af Kommunernes Landsforening

Medlem:

 • Kontorchef Charlotte Hougaard Clifford

Stedfortræder:

 • Chefkonsulent Ursula Dybmose

Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Medlemmer:

 • Næstformand Nanna Højlund, FH
 • Konsulent Morten Smistrup, FH
 • Forbundssekretær Hanna Lindstrøm, Dansk El-Forbund
 • Uddannelsespolitisk konsulent Elisabeth Nina Petersen, Malerforbundet
 • Forbundssekretær Kasper Palm, Dansk Metal
 • Sektornæstformand Vinni Jakobsen, FOA
 • Uddannelsespolitisk rådgiver Christoffer Jørgensen, HK
 • Næstformand Torben Vangsgaard, Serviceforbundet
 • Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F
 • Sekretariatsleder Susan Clausen, Fødevareforbundet NNF

Stedfortrædere:

 • Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F
 • Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA
 • Politisk rådgiver Gitte Brückner, HK
 • Forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Uddannelseskonsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal
 • Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen, Dansk El-Forbund
 • Uddannelseskonsulent Martin Ungermand Bichel, Teknisk Landsforbund
 • Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost- og Ernæringsforbundet
 • Konsulent Pernille Fahlmann Kristensen, Forsikringsforbundet
 • Uddannelsespolitisk konsulent Thomas Felland, FH

Indstillet af elevernes organisationer i forening

Medlemmer:

 • Oliver Bornemann, Formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Maja Mørk, Formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Stedfortrædere:

 • Sarah Siddique, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Nicolai Løwenstein, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Indstillet af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

Medlem:

 • Direktør Ole Heinager, NEXT

Stedfortræder:

 • Konstitueret Direktør, Morten Emborg, TEC

Indstillet af Uddannelsesforbundet

Medlem:

 • Formand Hanne Pontoppidan
 • Uddannelsespolitisk konsulent Søren Hoppe Christensen

Stedfortræder:

 • Uddannelsespolitisk konsulent Gry Søegaard
 • Uddannelsespolitisk konsulent Henrik Als

Indstillet af de øvrige lærerorganisationer på rådets område

Medlem:

 • Allan Nørgaard Andersen, Gymnasieskolernes Lærerforening

Stedfortræder:

 • Jesper Kaas Petersen, Vibenhus Gymnasium

Indstillet af Landbrug & Fødevarer

Medlem:

 • Konsulent Chris Holst Preuss, Landbrug & Fødevarer

Stedfortræder:

 • Erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer

Indstillet af de øvrige skolelederforeninger på rådets område

Medlem:

 • Direktør Lisbeth Nørgaard, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Stedfortræder:

 • Forstander Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole

Tilforordnede (deltagere i rådets arbejde uden stemmeret)

 • Formanden for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet): Professor Kjeld Møller Pedersen
 • Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne: Sekretariatschef Michael Esmann
 • Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne: Direktør Lars Kunov
 • Foreningen Danske Landbrugsskoler: Sekretariatschef Christian Schultz
 • Produktionsskoleforeningen (foreningen nedlægges pr. 31. juli 2019): Ingen indstilling – afventer foreningsdannelsen på FGU-området
Sidst opdateret: 10. januar 2020