Formand

 • Stina Vrang Elias.

Næstformænd

 • Morten Smistrup, LO
 • Jannik Bay, DA.

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

Medlemmer:

 • Erhvervsuddannelseschef, Lone Folmer Berthelsen, Dansk Industri
 • Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ
 • Uddannelseschef Marianne Kragh, Horesta
 • Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Chefkonsulent Christina Laugesen, Lederne
 • Sektionsformand Pia Hansen, Håndværksrådet
 • Uddannelseschef Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • Afdelingschef Louise Phil, Dansk Byggeri
 • Afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre.

Stedfortrædere:

 • Chefkonsulent Birgitte Winge, Dansk Industri
 • Konsulent Kelvin Strømsholt, TEKNIQ
 • Chefkonsulent Alex Hooshiar, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Chefkonsulent Karina Beg Poulsen, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Konsulent Poul Henrik Madelung, Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverorganisationer (SAMA)
 • Chefkonsulent Dorte Kulle, SMVdanmark
 • Vakant
 • Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri
 • Uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard, GRAKOM.

Indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Medlem:

 • Konsulent Súzanne Hirsch-Fabricius.

Stedfortræder:

 • Afdelingschef Lars Djernæs.

Indstillet af Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler:

Medlem:

 • Forstanderkredsens formand, forstander Peter Bols Thomsen.

Stedfortræder:

 • Forstanderkredsens næstformand, forstander Troels Brandt.

Indstillet af Danske Regioner:

Medlem:

 • Seniorkonsulent Anne-Dorthe Sørensen.

Stedfortræder:

 • Konsulent Maya Ryevad Lauritsen.

Indstillet af Kommunernes Landsforening:

Medlem:

 • Centerchef Karoline Amalie Steen.

Stedfortræder:

 • Chefkonsulent Ursula Dybmose.

Indstillet af Landsorganisationen i Danmark:

Medlemmer:

 • Næstformand Ejner K. Holst, LO
 • Konsulent Morten Smistrup, LO
 • Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-forbund
 • Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F
 • Uddannelsespolitisk konsulent Elisabeth Nina Petersen, Malerforbundet
 • Uddannelseskonsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal
 • Forbundssekretær Joan Prahl, FOA
 • Politisk rådgiver Pia Svane, HK
 • Næstformand Torben Vangsgaard, Serviceforbundet.

Stedfortrædere:

 • Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA
 • Uddannelsespolitisk rådgiver Christoffer Jørgensen, HK
 • Forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F
 • Forbundskonsulent Susan Clausen, NNF
 • Forbundssekretær Kasper Palm, Dansk Metal
 • Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen, Dansk El-forbund
 • Uddannelseskonsulent Martin Ungermand Bichel, Teknisk Landsforbund
 • Næstformand Nanna Højlund, LO.

Indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd:

Medlem:

 • Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF.

Stedfortræder:

 • Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost- og Ernæringsforbundet.

Indstillet af elevernes organisationer i forening:

Medlemmer:

 • Mathias Rytter Hansen, Erhvervsskolernes ElevOrganisation
 • Sarah Siddique, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Stedfortrædere:

 • Jonas Robbestad Søndergaard, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Valdemar Rømer, Erhvervsskolernes ElevOrganisation.

Indstillet af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier:

Medlem:

 • Direktør Ole Heinager, NEXT.

Stedfortræder:

 • Konstitueret Direktør, Morten Emborg, TEC.

Indstillet af Handelsskolernes Lærerforening, fra 1. juli 2018 Uddannelsesforbundet

Medlem:

 • Konsulent Søren Hoppe Christensen.

Stedfortræder:

 • Vakant.

Indstillet af Uddannelsesforbundet:

Medlem:

 • Formand Hanne Pontoppidan.

Stedfortræder:

 • Vakant.

Indstillet af de øvrige lærerorganisationer på rådets område:

Medlem:

 • Lektor Knud Skovgaard Larsen, Gymnasieskolernes Lærerforening.

Stedfortræder:

 • Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Indstillet af Landbrug & Fødevarer:

Medlem:

 • Konsulent Chris Holst Preuss, Landbrug & Fødevarer.

Stedfortræder:

 • Erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer.

Indstillet af de øvrige skolelederforeninger på rådets område:

Medlem:

 • Direktør Jeppe Rosengård Poulsen, SOSU Nykøbing Falster.

Stedfortræder:

 • Forstander Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole.

Tilforordnede (deltagere i rådets arbejde uden stemmeret):

 • Formanden for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet): Professor Kjeld Møller Pedersen
 • Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne: Formand Lars Bo Breddam
 • Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne: Direktør Lars Kunov
 • Foreningen Danske Landbrugsskoler: Sekretariatschef Christian Schultz
 • Produktionsskoleforeningen: Forstander Gert Møller, Korsør Produktionshøjskole.
Sidst opdateret: 30. oktober 2018