Hvad laver Ankenævnet?

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder har til opgave at afgøre klager fra virksomheder, der ikke er blevet godkendt som praktikplads af det faglige udvalg.

Ankenævnet kan tilsidesætte en afgørelse truffet af et fagligt udvalg og sætte sin egen afgørelse i stedet.

Anker over et fagligt udvalgs afgørelse kan indgives af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, eller af vedkommendes faglige organisation.

Nævnet træffer afgørelse i sager ved stemmeflertal. I sin kendelse beskriver nævnet sagen, og begrundelse for afgørelsen forklares.

Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder er blevet en del af Nævnenes Hus, du finder derfor information om nævnet op Nævnenes Hus.

Fakta

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder består af en formand, som er dommer, og to faste medlemmer, hvoraf et beskikkes efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og et medlem beskikkes efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

Efter fælles indstilling fra Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner beskikkes der også et fælles medlem af nævnet, ligesom der beskikkes et medlem efter indstilling fra Finansministeriet.

Se en oversigt over medlemmer af Ankenævnet

I 2014 har Ankenævnet behandlet 8 klager.

Ankenævnet er pr. 1. januar 2017 overført fra Undervisningsministeriet til Nævnenes Hus. Nævnenes Hus er en ny styrelse under Erhvervsministeriet.

Sidst opdateret: 30. august 2018