Hop til indhold

Før prøvematerialet hentes anbefales det at læse vejledningen ”Vejledning til afholdelse af optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne”, der indeholder en udførlig vejledning i, hvordan materialet skal downloades. Vejledningen er tilsendt institutionerne via mail.

Institutionen skal iagttage de sædvanlige og nødvendige hensyn til sikkerhed og fortrolighed omkring optagelsesprøverne. Derfor skal prøvematerialet, der er downloadet i Prøveshoppen, behandles med samme sikkerhed som ved normal prøveafholdelse – dvs. opbevares i et aflåst skab i et aflåst rum, hvor adgangen er begrænset til personer med ansvar for prøveafvikling.

Adgang til prøvematerialet i Prøveshoppen

Institutionerne skal oprette brugere i Prøveshoppen og sørge for, at de medarbejdere, der skal bestille prøvemateriale, bliver oprettet som brugere i Prøveshoppen. Der må højest oprettes to medarbejdere per institution. Bemærk, at det kun er eksamensplanlæggere, prøveansvarlige og ledere, der kan oprette en brugerprofil i Prøveshoppen. 

Allerede oprettede brugere logger blot på Prøveshoppen fra forsiden med det selvvalgte kodeord.

Information om prøverne

Læs mere om optagelsesprøverne på erhvervsuddannelserne

Tekniske specifikationer

Se hvilke tekniske specifikationer, der kræves for at læse opgavesættene

Sidst opdateret: 23. april 2024