Hop til indhold

Danskprøven

Danskprøven har en samlet varighed på 2 timer og består af 3 dele:

 • Læsning (40 minutter)
 • Retskrivning (40 minutter)
 • Skriftlig fremstilling (40 minutter).

Hver del skal besvares inden for den fastsatte tidsramme på 40 minutter. Gennemføres én af disciplinerne hurtigere end på de 40 minutter, kan den resterende tid ikke bruges på de andre discipliner.

Eksaminanderne skal i forvejen orienteres om, at alle delprøver skal bestås særskilt, ligesom hele prøven skal bestås samlet.

Skolen skal forinden prøven tage stilling til, hvordan der mest ideelt planlægges i forhold til at introducere eksaminanderne til de tre dele, og hvordan afleveringen bedst gennemføres.

Til danskprøven skal eksaminanden informeres om, medbringe eller have udleveret nedenstående:

 • Opdeling af prøvetiden og aflevering
 • Eventuel anvendelse af computer med skriveprogram og oplæsningsmulighed
 • Prøven kan besvares enten i den skrivbare pdf-fil og udskrives, eller opgaven kan løses på en printet udgave af opgavesættet
 • Printede eksemplarer af prøven
 • Papir
 • Skriveredskaber
 • Eleverne skal skrive med mørk blivende skrift, da besvarelserne skal indscannes
 • Sikkerhed – prøven må ikke tages ud af prøvelokalet – hverken på papir eller elektronisk
 • Bortvisning ved snyd.

Matematikprøven

Matematikprøven har en varighed på 2 timer og består af praktiske regnestykker.

Skrivefelterne i filen med matematikprøven tillader ikke hævet skrift og matematiske notationer. Det er derfor ikke muligt at skrive eksempelvis enheder og kvadratrødder korrekt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anbefaler derfor, at eksaminanderne besvarer prøven i matematik i papirform.

Hvis eleven besvarer opgaven på computer i de skrivbare felter, skal besvarelsen printes, og de matematiske tegn, der ikke kunne skrives, skal tilføjes i hånden.

Til matematikprøven skal eksaminanderne forinden prøven informeres om, medbringe eller have udleveret nedenstående:

 • Dokumentation for resultatet i form af regneudtryk eller anden forklaring skal fremgå af besvarelsen. Det betyder, at f.eks. alle mellemregninger skal indgå i besvarelsen.
 • Printede eksemplarer af formelsamlingen
 • Introduktion til anvendelse af formelsamlingen: Hvad er en formelsamling, og hvordan kan den bruges under optagelsesprøven i matematik. Der er tale om et hjælpemiddel for ansøgerne til optagelsesprøven. Det er ikke alle ansøgere, der ved det. Derfor er det vigtigt, at de bliver oplyst om, hvordan den kan bruges under prøven. For eksempel at man kan slå op og se, hvad rumfang er, og hvordan det beregnes.
 • Eventuel anvendelse af computer med skriveprogram, regneark og oplæsningsmulighed
 • Lommeregner med de 4 regningsarter og kvadratrod
 • Lineal og skriveredskaber
 • Papir
 • Printede eksemplarer af prøven
 • Eleverne skal skrive med mørk blivende skrift, da besvarelserne skal indscannes
 • Sikkerhed – prøven må ikke tages ud af prøvelokalet – hverken på papir eller elektronisk
 • Bortvisning ved snyd.
Sidst opdateret: 28. juni 2023