Censuren ved optagelsesprøven finder sted som en del af skolens lokale censursamarbejde.

Den decentralt tilrettelagte censur suppleres med central beskikkelse af særlige censorer efter den censurmodel, som allerede fungerer ved andre prøver på erhvervsuddannelserne.

Bedømmelsen ved optagelsesprøverne foretages alene af én censor. Censor må ikke være ansat på den institution, hvor hun/han skal virke som censor.

Læs om prøvernes udformning under Om prøverne

Sidst opdateret: 11. november 2019