Hop til indhold

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

På FGU kan man blive kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, eksempelvis den 2-årig hf, eller gå direkte ud i et ufaglært job.

FGU består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu).

Fra den 1. august 2019 har FGU erstattet en række af de tidligere forberedende tilbud. Det drejer sig blandt andet om kombineret ungdomsuddannelse, forberedende voksenundervisning og produktionsskolerne.

Læs mere om FGU.

10. klasse og eud10

10. klasse i folkeskolen og den erhvervsrettede 10. klasse, eud10, henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere om 10. klasse og eud10.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Læs mere om STU.

Sidst opdateret: 24. april 2024