Der er flere kvalificerende tilbud til unge, men også mulighed for at starte på andre erhvervsrettede uddannelser end erhvervsuddannelserne:

  • Produktionsskole. Produktionsskolerne har mulighed for at tilrettelægge målrettede forløb for de unge, som er afklarede i forhold til valg af erhvervsuddannelse, men som ikke kan leve op til adgangskravet.
  • 10. klasse og eud10. I 10. klasse i folkeskolen og den nye erhvervsrettede 10. klasse, eud10, er der fokus på, at de unge bliver parate til en ungdomsuddannelse.

Erhvervsrettede uddannelser for unge

For unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, findes andre erhvervsrettede uddannelser:

  • Kombineret Ungdomsuddannelse. Et nyt tilbud til unge under 25 år, som kan læses omkring 90 steder rundt om i landet. Det er en beskæftigelsesrettet ungdomsuddannelse, hvor eleven kan uddanne sig til erhvervsassistent inden for forskellige jobområder. Samtidig vil eleverne have mulighed for at skifte til en anden ungdomsuddannelse, hvis de opnår kompetencer til det.
  • Erhvervsgrunduddannelsen (egu). Uddannelsen består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Det er et tilbud til unge under 30 år, der ikke lever op til adgangskravet.
Sidst opdateret: 13. juli 2018