Hop til indhold

Egu er nedlagt

Egu er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Elever, som startede egu før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om egu, indtil deres uddannelse er færdig.

Når eleven undervejs i uddannelsen har gennemført det enkelte praktikophold og skoleophold tilfredsstillende i forhold til uddannelsesplanen, udsteder praktikvirksomhederne og skolerne et gennemførelsesbevis.

Uddannelsesbevis

Når hele uddannelsen er gennemført, modtager eleven et uddannelsesbevis. Beviset skal udfærdiges af den skole, hvor eleven sidst har haft ophold. I praksis kan dette ske i samarbejde med egu-vejlederen, der har fulgt hele elevens forløb.

Uddannelsesbeviset skal oplyse om den samlede uddannelses mål, indhold og varighed.

Optagelse i A-kasse

Med et egu-uddannelsesbevis er eleven berettiget til optagelse i en A-kasse på dimittendvilkår.

Hvis eleven ikke gennemfører

Hvis eleven af forskellige årsager ikke gennemfører hele uddannelsen og derfor ikke kan få et uddannelsesbevis, har eleven krav på dokumentation for den del af uddannelsen, der er gennemført.

Sidst opdateret: 20. maj 2022