Egu-vejledningen lægger særlig vægt på de spørgsmål, der har betydning for uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Vejledningen henvender sig primært til de egu-ansvarlige i kommunerne, men også til uddannelsesinstitutioner, der udbyder undervisning i egu og praktikvirksomheder, der har egu-elever.

I vejledningen vil også egu-elever og deres forældre kunne finde oplysninger om uddannelsens indhold, elevernes økonomi og deres rettigheder og pligter under uddannelse.

Sidst opdateret: 10. januar 2020