Hop til indhold

Egu er nedlagt

Egu er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Elever, som startede egu før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om egu, indtil deres uddannelse er færdig.

Egu-vejledningen lægger særlig vægt på de spørgsmål, der har betydning for uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Vejledningen henvender sig primært til de egu-ansvarlige i kommunerne, men også til uddannelsesinstitutioner, der udbyder undervisning i egu og praktikvirksomheder, der har egu-elever.

I vejledningen vil også egu-elever og deres forældre kunne finde oplysninger om uddannelsens indhold, elevernes økonomi og deres rettigheder og pligter under uddannelse.

Sidst opdateret: 20. maj 2022