Hop til indhold

Når en efterskole optager undervisningspligtige elever, skal skolen fastsætte mål for undervisningen. Skolen fastsætter slutmål for fagområderne i folkeskolen og for folkeskolens obligatoriske emner.

Efterskolen skal sikre, at der er sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen hver dag, og de mål, skolen har for undervisningen. I skolens indholdsplan skal målene fremgå i beskrivelse af undervisningen.

Det er skolens ansvar, at slutmålene kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Efterskolen skal også fastsætte delmål for sin undervisning i geografi, biologi og fysik/kemi, hvis der tilbydes undervisning for elever i 8. klasse. Delmålene skal lede frem mod skolens slutmål for fagene.

Fælles Mål helt eller delvist

En efterskole kan vælge at følge folkeskolens Fælles Mål helt eller i nogle fag. Dette skal angives i skolens indholdsplan. Har en skole ikke mål for fagområderne, gælder Fælles Mål for fagene.

Sidst opdateret: 1. august 2023