Hop til indhold

Efterskoler skal udarbejde en indholdsplan. En indholdsplan er en samlet beskrivelse af undervisningen og samværet på et kursus. Hele kostskolearbejdet skal beskrives i planen:

 • Elevernes undervisning
 • Planlagte aktiviteter for hver kursusuge/kursusperiode
 • Undervisningsdage
 • Ugeskema
 • Fag
 • Faggrupper
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter
 • Studieture
 • Lejrskoleophold
 • Erhvervspraktik
 • Pædagogisk tilrettelagt samvær

I indholdsplanen skal det gøres klart, hvordan skolen lever op til skoleformens hovedsigte med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Ligesom det skal fremgå tydeligt af indholdsplanen, at undervisningen har bred almen karakter.

En indholdsplan gælder for et skoleår, og indholdsplanen skal som udgangspunkt løbende opdateres, hvis der sker ændring i undervisningstilbuddet og det pædagogiske tilrettelagte samvær. Indholdsplanen skal afspejle det reelle tilbud, skolen giver.

Når en efterskole har undervisningspligtige elever i 8. og 9. samt 10. klasse skal det beskrives i indholdsplanen, at undervisningen vil kunne føre frem mod de trin- og slutmål, der er gældende for de obligatoriske fag og emner i folkeskolen.

Skolen fastsætter slutmål og eventuelt delmål for de fag og fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan deles op i. Disse mål skal fremgå af indholdsplanen.

Sidst opdateret: 1. august 2023