Langt de fleste 0-6 årige børn i Danmark går i dagtilbud. Dagtilbuddene er derfor en vigtig samfundsmæssig institution. Dagtilbud er vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Sammen med forældrene har dagtilbuddene en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i.

Formålet for dagtilbud står beskrevet i dagtilbudslovens § 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Ministeriets kontor for dagtilbud udarbejder blandt andet policyoplæg, beredskaber, lovgivning, har tæt interessentkontakt, lige som kontoret også varetager minister- og folketingsbetjeningen og vejleder kommuner i spørgsmål om dagtilbud.

Sidst opdateret: 9. september 2019