Hop til indhold

Udvalget for god organisering af læringsmiljøet bestod af arkitekter, folk med viden om brug af fysiske rammer inde og ude, pædagoger, it-fagpersoner, dagplejere med flere, har set på organisering af strukturen.

Formanden for BUPL’s Lederforening, Sanne Lorentzen, var formand for udvalget.

Opgave

Udvalget har lavet forarbejdet til et inspirationsmateriale, som kan understøtte dagtilbudsledere og pædagogisk personale i at skabe gode betingelser for læringsmiljøet.

Se inspirationsmaterialet "Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud" lavet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut på www.emu.dk.

Udvalget har arbejdet ud fra fem temaer, som har betydning for organisering af et godt læringsmiljø.

De fem temaer er:
  • Organisering af pædagogiske aktiviteter
  • Fordeling og organisering af personale
  • Brug af fysiske rammer inde og ude.
  • Organisering af kontakt og dialog med forældre.
  • Samarbejde med det omkringliggende samfund og brug af frivillige kræfter i dagtilbud (for eksempel kultur- og idrætsinstitutioner, natur, skoler og plejehjem)
Sidst opdateret: 25. januar 2023