Hop til indhold

Gruppen fremlagde i maj 2016 deres bud på en master. Masteren indeholder et pædagogisk grundlag for dagtilbuddenes arbejde, som beskriver centrale principper og værdier i den danske dagtilbudstradition.

Det er første gang, der er formuleret et sådan grundlag, og meningen er, at det kan bruges som rettesnor i al arbejde med pædagogiske kvalitet i dagtilbud både centralt og lokalt.

Derudover har mastergruppen beskrevet en ramme for det videre arbejde med at styrke den pædagogiske læreplan.

Mastergruppen foreslog blandt andet, at de nuværende seks læreplanstemaer fastholdes, men at de skal kvalificeres, udfoldes og opdateres.

Derudover har gruppen indstillet, at der udvikles få, brede pædagogiske læringsmål inden for hvert læreplanstema.

Målene skal ikke være mål for det enkelte barns læring, men for hvordan læringsmiljøerne skal understøtte alle børns læring. Seks arbejdsgrupper formulerede efterfølgende de nye beskrivelser af læreplanstemaer og læringsmål.

Sidst opdateret: 13. juli 2022