Hop til indhold

Formål

Formålet med "Viden om Praksis" er at indsamle viden om lederes og pædagogisk personales arbejde med blandt andet børns trivsel, læring og udvikling, pædagogiske læringsmiljøer, evalueringer og inddragelse af børneperspektiver.

Ni lande deltager i undersøgelsen (Danmark, Norge, Tyskland, Chile, Island, Israel, Japan, Korea og Tyrkiet).

Fokus

"Viden om Praksis" har blandt andet fokus på:

  • Lederes og det pædagogiske personales forståelse af børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud
  • Pædagogiske praksisser i arbejdet med børnene i dagtilbud
  • Pædagogisk ledelse i dagtilbud
  • Lederes og det pædagogiske personales uddannelse og udbredelse af kompetenceudvikling, herunder behov og barrierer for yderligere kompetenceudvikling
  • Jobtilfredshed, arbejdsmiljø og arbejdsforhold i dagtilbud.

Gennemførelse

I Danmark deltager børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner og dagplejere i undersøgelsen, der gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse.

Viden om Praksis blev gennemført fra marts til juni 2018, og de nationale og internationale resultater forventes offentliggjort i starten af 2020 og frem.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Statistik gennemførte den danske del af undersøgelsen for daværende Børne- og Undervisningsministeriet.

Sidst opdateret: 19. maj 2022