Hop til indhold

I Danmark går de fleste børn i dagtilbud og alle børn går i grundskole. Dagtilbuddene og grundskolen er derfor oplagte rammer for at arbejde med maddannelse og understøtte, at alle børn og unge, uanset social baggrund, får gode og sunde madvaner.

Kompetenceudviklingsforløb

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor i samarbejde professionshøjskolen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole lanceret et nyt kompetenceudviklingsforløb om maddannelse i dagtilbud. Landets seks professionshøjskoler udbyder forløbet i hver deres region.

Inspirationsmateriale

Derudover har Børne- og Undervisningsministeriet lanceret et nyt inspirationsmateriale om maddannelse i dagtilbud, som EVA Danmarks Evalueringsinstitut har udviklet for ministeriet. Materialet udvikles over perioden 2019-2021 og består foreløbigt af:

  • En vidensopsamling ’Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud – vidensopsamling’
    Publikationen sammenfatter forskningsviden fra en skandinavisk kontekst om arbejdet med mad og måltider i dagtilbud. 
  • En praksiskortlægning ’Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud - praksiseksempler’
    Publikationen sammenfatter praksisviden fra en dansk kontekst om arbejdet med mad og måltider i dagtilbud. 
  • En kort-om publikation ’Det gode måltid i jeres dagtilbud – normer, smagsoplevelser og plads til leg’
    Publikationen kondenserer, tematiserer og operationaliserer vidensopsamlingen og praksiskortlægningen. 

Både forløbet og materialet er målrettet pædagogisk og andet personale i dagtilbud, herunder blandt andet køkkenfagligt personale. Samlet set skal det give såvel viden om, som inspiration til, hvordan man inden for rammerne af den pædagogiske læreplan kan arbejde med 0-6-årige børns maddannelse, blandt andet ved give dem en grundlæggende forståelse for mad og sundhed samt fremme deres mad-mod og madglæde.

Et lignende initiativ målrettet personalet i grundskolen lanceres i foråret 2020. 

Læs mere om og tilmeld dig kompetenceudviklingsforløbet på Styrk maddannelse. 

Find alle materialerne

Emu dagtilbud (emu.dk)

Sidst opdateret: 19. maj 2022