Hop til indhold

Selvom der til sammenligning med andre steder sker meget få alvorlige ulykker i dagtilbud, er det vigtigt løbende at holde sig opdateret på førstehjælp, så medarbejderne er bedst muligt klædt på til at håndtere situationen, hvis ulykken er ude.

Med dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fælles-skabet” indgået den 9. juni 2017 af den tidligere VLAK-regering, samt DF, S og RV, blev der i 2017 iværksat et førstehjælpsinitiativ på dagtil-budsområdet.

Som led i initiativet blev der i 2018 udmeldt en kommunal ansøgningspulje, som kommuner og privatinstitutioner kunne søge til førstehjælpskurser, så de kunne styrke kompetencerne i førstehjælp blandt personalet i dagtilbud. Ansøgningspuljen er udmøntet, og omkring 17.900 medarbejdere i dagtilbud anslås at have været på kursus.

Derudover er der iværksat en kampagne og udviklet en række forskellige materialer, som både skal være med til at holde fokus på vigtigheden af førstehjælpskompetencer i de danske dagtilbud og bidrage til at fastholde nye/opdaterede førstehjælpskompetencer hos de medarbejdere i dagtilbud, der allerede har været på førstehjælpskurser.

Sidst opdateret: 14. januar 2020