Hop til indhold

Kommunale institutioner 

Kommunale daginstitutioner er kommunalt ejede institutioner som vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Institutionerne er målrettet børn i alderen 0 år og op til skolealderen. Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.

Selvejende daginstitutioner

Selvejende daginstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en indgået driftsaftale med kommunalbestyrelsen. De selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn og modtager tilskud fra kommunen til dækning af institutionens udgifter. Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.

Udliciterede daginstitutioner

Udliciterede daginstitutioner etableres af private leverandører på baggrund af et udbud og drives på baggrund af en aftale med kommunalbestyrelsen. Udliciterede daginstitutioner er en del af den kommunale forsyning, og kommunen anviser som udgangspunkt pladser i institutionen. Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.

Privatinstitutioner

Privatinstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Kommunen kan ikke anvise plads i en privatinstitution. Kommunen yder et tilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Privatinstitutionen fastsætter selv forældrenes egenbetaling. 

Sidst opdateret: 9. januar 2023