Hop til indhold

Reglerne for tilskud og egenbetaling er forskellige for plads i forskellige institutionstyper.

Forældrebetaling i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt kommunal eller privat dagpleje

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal give forældre et tilskud til brug for en plads i en kommunal daginstitution, en selvejende daginstitution, en udliciteret daginstitution eller i den kommunale og private dagpleje.

Kommunens tilskud udbetales ikke direkte til forældrene, men til det dagtilbud, hvor barnet har en plads og skal benyttes til driften af dagtilbuddet.

Loft over forældrebetaling

For børn i disse tilbud må forældrenes betaling for en plads i dagtilbud højst udgøre 25 procent af bruttodriftsudgifterne pr. barn ved driften af det enkelte dagtilbud eller af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads ved driften af dagtilbud af samme type i kommunen. De 25 procent udgør således et loft for forældrebetalingen.

Fastsættelse af kommunens tilskud

Det betyder, at kommunalbestyrelsens tilskud til pladsen mindst skal udgøre 75 procent af bruttodriftsudgifterne pr. barn ved driften af det enkelte dagtilbud eller af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. barn ved driften af dagtilbud af samme type i kommunen.

Tilskuddet fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes budgetter. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter om tilskud og egenbetaling fastsættes som institutionstakster eller som gennemsnitstakster.

Kommunen har pligt til at offentliggøre takster for en plads i dagtilbud.

For godkendte privatinstitutioner

Ønsker forældre, at deres barn skal gå i en privatinstitution, kan forældre få et økonomisk tilskud fra kommunalbestyrelsen i deres opholdskommune til betaling af pladsen.

Kommunalbestyrelsen er først forpligtet til at give tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning.

Tilskuddet til privatinstitutionen består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud. Det sammenlagte tilskudsbeløb betales til privatinstitutionen og ikke direkte til forældrene.

Ikke fastsat loft for forældrebetaling

Privatinstitutioner er ikke omfattet af betalingsreglerne for dagtilbud under den kommunale forsyning, og de kan derfor selv fastsætte forældrebetalingen. Der er således ikke fastsat et loft for forældrebetalingen i privatinstitutioner, fordi forældre selv vælger, om deres børn skal optages i en privatinstitution.

For mere information om tilskud skal du henvende dig til din kommune (borger.dk)

Sidst opdateret: 9. januar 2023