Hop til indhold

Ifølge bekendtgørelsen § 5, stk. 1, fastsætter kommunen en afdragsordning for skyldneren med udgangspunkt i § 10, stk. 1 og 2, i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Det følger videre af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, at foreligger der ikke aktuelle indkomstoplysninger for de skyldnere, der er nævnt i § 5, stk. 1, fastsættes det månedlige afdrag til 468 kr. Dette beløb reguleres årligt med 2,0 procent tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Nedenfor fremgår beløbet for de månedlige afdrag for årene 2017 til og med 2023:

Månedlig afdrag

  • År 2017: 468 DKK
  • År 2018: 478 DKK
  • År 2019: 489 DKK
  • År 2020:  500 DKK
  • År 2021: 511 DKK
  • År 2022:  517 DKK
  • År 2023: 533 DKK

For mere information om månedlige afdrag for tilbagepligtige ydelser skal du henvende dig til din kommune (borger.dk) 

Sidst opdateret: 21. maj 2024