Hop til indhold

Lærings­miljøet i dagtilbud består af alle de mulig­heder for udvikling, trivsel og læring, som dagtilbuddet giver børnene. Læringsmiljøet handler blandt andet om, hvordan dagen og aktiviteterne bliver rammesat, organiseret og tilrettelagt. 

Hvad er læringsmiljøer?

Et godt læringsmiljø i dagtilbud bygger på et samspil mellem strukturer og processer 

Strukturelle faktorer kan være:

 • normering
 • personalets uddannelse og kompetencer
 • børnegruppernes størrelse
 • fysiske rammer
 • digitale redskaber
 • den æstetiske udformning

Processer kan være:

 • pædagogiske didaktiske overvejelser
 • det empatiske samspil børn imellem, mellem barn/voksen og det pædagogiske personale imellem
 • forældresamarbejdet
 • hverdagens rytme
 • stimulerende, mangfoldige, aktive og kreative læringsmiljøer

Læringsmiljøet er hele dagen

Børnenes læring og udvikling i dagtilbud sker i en vekslen mellem for eksempel børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutinesituationer som frokosten og i alle de andre situationer af kortere eller længere varighed, som spon­tant opstår i løbet af dagen i alle dagtilbud.

Læringsmiljøet er hele dagen – under frokosten, i garderoben hvor børnene får tøj på, i den planlagte aktivitet og i legen.

Didaktik og læringsmiljø

En central del af arbejdet med at skabe et læringsmiljø af høj kvalitet er pædagogisk didaktiske overvejelser om et læringsmiljø, der understøtter børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling.

Pædagogisk didaktiske overvejelser handler i den sammenhæng om viden om børnegruppen og børnenes perspektiver, klare intentioner og retning for arbejdet med læringsmiljøet og børns læring.

Endelig handler didaktiske overvejelser om en systematisk evaluering af den pædagogiske praksis, der spiller ind i de faglige refleksioner omkring børnenes læring og udvikling.

Den pædagogiske læreplan er rammen

Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personale og ledernes fremmeste redskab til at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer.

Den pædagogiske læreplan skal understøtte og tydeliggøre samspillet mellem de mange forhold, læringsmiljøet består af. Den pædagogiske læreplan skal også bidrage til at sætte en retning for og kvalificere, hvordan læringsmiljøet evalueres.

Vil du have inspiration til et godt læringsmiljø? Så kan du hente inspirationsmaterialet og redskabet til organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud på EVA's hjemmeside (eva.dk).

Sidst opdateret: 22. februar 2024