Hop til indhold

Sammenhængende børnepolitik

Kommunalbestyrelsen skal formulere en sammenhængende børnepolitik. Den skal beskrive den rolle, som blandt andet dagtilbud skal spille i den forebyggende indsats over for negativ social arv og eksklusion. Kommunalbestyrelsen skal samtidig sikre, at dagtilbuddene lever op til kommunens sammenhængende børnepolitik.

Dagtilbuddene skal sørge for, at børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, får den nødvendige støtte, omsorg og læring i tilbuddene.

Inklusion af børn med behov for støtte

Hovedparten af de børn, der har behov for særlig støtte efter bestemmelserne i serviceloven, har også kontakt med de almindelige dagtilbud.

Den sammenhængende børnepolitik bør derfor beskrive sammenhængen mellem dagtilbuddenes indsats i forhold til det pågældende barn og den indsats, der finder sted i andet regi efter serviceloven.

Den sammenhængende børnepolitik skal samtidig være med til at sikre, at de almene dagtilbud er tilstrækkeligt rummelige til, at der ikke sker en udstødelse af de børn, der har behov for støtte efter dagtilbudslovens og servicelovens regler.

Underretning

Dagtilbuddene har pligt til at underrette kommunen, hvis der er børn, der mistrives, så kommunen kan vurdere, om der skal sættes ind med en forebyggende indsats eller særlig støtte efter servicelovens regler.

Indsatser for inklusion i dagtilbud

Der blev med satspuljeaftalen for 2016 afsat midler i perioden 2016-2019 til et team af pædagogiske praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet.

Praksiskonsulenterne har særligt fokus på at støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med børn i udsatte positioner. Praksiskonsulenterne er organisatorisk forankret i Socialstyrelsen.

Find mere information om praksiskonsulenterne på Socialstyrelsens hjemmeside

Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring har i 2014 offentliggjort Inkluderende fællesskaber i dagtilbud (www.eva.dk), som sætter fokus på, hvordan man kan arbejde med inklusion i dagtilbud.

Sidst opdateret: 22. februar 2024