Hop til indhold

Publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold (emu.dk) samler alt indhold i den nye pædagogiske læreplan.

Se desuden emu's område for dagtilbud (emu.dk), som er målrettet praksis, og som indeholder beskrivelser af den styrkede pædagogiske læreplans forskellige områder. Du kan også finde en række understøttende materialer målrettet det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Siden her opsummerer kort baggrund og proces for udviklingen af den nye læreplan samt fokus og indhold i den. 

Fokus for læreplanerne

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer – også for eksempel bleskiftet, frokosten, legen og på gåturen. Arbejdet med den pædagogiske læreplan er ikke afgrænset til en særlig aktivitet to timer om formiddagen, men en integreret del af hele dagtilbuddets hverdag.

Derudover beskriver læreplanen et bredt og holistisk læringssyn, hvor børn skal udvikles, lære og dannes både kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt.

Den styrkede læreplan støtter også udviklingen af en god evalueringskultur, hvor personale og ledelse forholder sig kritisk og refleksivt til egen praksis.

Indhold i læreplanerne

Hvert dagtilbud skal ud fra den fælles lovgivningsmæssige ramme udarbejde lokale pædagogiske læreplaner. De lokale læreplaner skal tage højde for lokale forhold og er målrettes børnene på henholdsvis 0-2 år og 3 år til skolestart.

Den lovgivningsmæssige ramme består af:

1. Et pædagogisk grundlag

 • Leg
 • Et barnesyn, hvor det at være barn har værdi i sig selv
 • Dannelse og børneperspektiver
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhæng i overgange

Læs om de ni elementer i det pædagogiske grundlag (emu.dk) 

2. Seks læreplanstemaer

 • Alsidig, personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Læs om de seks læreplanstemaer (emu.dk)

Sidst opdateret: 23. februar 2024