Hop til indhold

I dagtilbudsloven finder du dagtilbudsområdets formål, regler for optagelse, tilskud og forældrebetaling i dagtilbud – og meget mere.

Andre love har også virkning på dagtilbudsområdet, ligesom dagtilbud, som andre offentlige institutioner, er underlagt for eksempel forvaltningsloven og databeskyttelsesloven.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser indeholder mere detaljerede regler, der udmønter særlige bestemmelser i loven. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og henviser derfor altid til loven.

På retsinformation.dk vil der for hver lov være et link i højre side, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

De centrale love og regler på området finder du nedenfor.

Sidst opdateret: 23. januar 2024