Hop til indhold

Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg. Aftaleparterne er enige om at sætte ind på tre overordnede indsatsområder, som styrker dagtilbuddene til gavn for alle børn:

 • Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg. 
 • Alle børn skal trives og lære - gennem blandt andet en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv.
 • Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Aftalens centrale temaer

Aftalepartierne er enige om, at dagtilbuddenes styrker skal videreudvikles, og at børn, forældre og dagtilbud skal støttes der, hvor der er størst udfordringer.

Derfor er aftaleparterne enige om at fordele de 580 millioner kroner fra 2017-2020 inden for tre centrale temaer:

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier (60 millioner kroner)
 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
 • Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal
 • Kampagne om forældres frie valg
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv (300 millioner kroner)
 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Det åbne dagtilbud
 • Fokus på, at børn holder ferie fra dagtilbud
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger og tydelig krav til information
 • Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser – herunder forældregrupper i dagtilbud og samarbejde med sundhedsplejen
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart
 • Bedre udveksling af relevant viden om børnene i overgange.
 • Krav om et bredt læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart
Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig Ledelse (210 millioner kroner)
 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere (PAU), ledere og faglige fyrtårne
 • Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan     
 • Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis

Graf for økonomien - Dagtilbudsaftalen

Sidst opdateret: 6. januar 2023