Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med KL udarbejdet en FAQ om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder. Den indeholder vejledning af den kommunale forvaltning i forhold til de mere praktiske elementer af loven om obligatorisk læringstilbud.

Udvælgelsen af spørgsmål er blandt andet foretaget på baggrund af inputs fra kommuner med udsatte boligområder, og svarene er udarbejdet med udgangspunkt i den orienteringsskrivelse (retsinformation.dk), som er udsendt til alle kommuner ultimo 2018. 

Læs FAQ'en med vejledning om obligatorisk læringstilbud (pdf).

Med henblik på at understøtte udmøntningen af reglerne i kommunerne er der udarbejdet en række materialer, som skal hjælpe kommuner og daginstitutioner med at tilrettelægge de obligatoriske læringstilbud og de målrettede forløb, som skal iværksættes for børn og forældre i målgruppen.

På siden "Inspiration til arbejdet med obligatoriske læringstilbud" kan du læse mere om materialerne.

Sidst opdateret: 9. januar 2023