Hop til indhold

Som en del af aftale om minimumsnormeringer blev der aftalt en opkvalificeringspulje, så pædagogisk personale kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger. 

Der er afsat 101,4 millioner kroner i 2023 og 185,7 millioner kroner i 2024 og frem til en opkvalificeringspulje til mere uddannet pædagogisk personale. 

For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85 procent eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 procentpoint. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner med lavest uddannelsesdækning blive prioriteret i fordelingen af midlerne. 

Puljen kan anvendes til blandt andet uddannelsesudgifter og vikardækning i forbindelse med personalets opkvalificering, så eksempelvis erfarne pædagogmedhjælpere kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og pædagoger, mens de fortsat er ansat i institutionen. 

De nærmere rammer og den konkrete udmelding om, hvordan man søger puljen, offentliggøres i løbet af 2022. 

Sidst opdateret: 9. januar 2023