Hop til indhold

Aftalen om minimumsnormeringer indeholder 10 initiativer på tværs af dagtilbudsområdet. Aftalen skal understøtte, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og at alle børn skal have en god start på livet, hvor de gennem leg og læring trives og udvikler sig i trygge børnefællesskaber.

Videre skal aftalen understøtte, at børn i danske dagtilbud mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale, og at personalet har tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.

Aftale om minimumsnormeringer følger op på aftalen om finansloven for 2020 og 2021. 

Aftalen består af 10 initiativer, der implementeres frem til 2025. Når aftalen er fuldt indfaset tilføres dagtilbudsområdet cirka 1,8 milliarder kroner årligt.

Aftalens centrale initiativer

Du kan læse mere om de enkelte initiativer.

  1. Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
  2. Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
  3. Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
  4. Normeringen følger barnets alder
  5. Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
  6. Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
  7. Uddannet pædagogisk personale
  8. Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
  9. Styrket tilsyn
  10. Videreførelse af puljer til sociale normeringer

Aftale

Aftale om minimumsnormeringer blev indgået den 5. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Læs aftalen her (pdf)

Sidst opdateret: 9. januar 2023