Hop til indhold

Der skal skabes en større gennemsigtighed og bedre data på dagtilbudsområdet. Det skal blandt andet ske gennem nye lovkrav til dataindberetninger på dagtilbudsområdet, en udvidelse af dagtilbudsportalen, opgørelse af normeringer på institutionsniveau og et redskab til kommunerne til at komme tættere på en "praktisk oplevet normering".

Bedre og ensartede dataindberetninger

Forældre, kommuner og andre interesserede skal nemt og enkelt kunne få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for den enkelte daginstitution. Derfor skal dataindberetninger leve op til en række nye lovkrav, der skal sikre bedre kvalitet osv. 

For at sikre bedre kvalitet i datagrundlaget på dagtilbudsområdet er der gennemført lovgivning, så datakvaliteten på området kan forbedres. De konkrete krav til, hvilke oplysninger kommuner og private tilbud skal indberette til brug for dagtilbudsportalen og til brug for opgørelse af normeringer, er fastsat i bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet.

Læs om indberetning af data på dagtilbudsområdet (stil.dk)

Dagtilbudsportalen

Den eksisterende dagtilbudsportal, der er en informationsportal hvor forældre kan få oplysninger om de enkelte daginstitutioner og dagplejer i kommunen, skal udvides og forbedres.Formålet er, at flere centrale informationer om de enkelte dagtilbud gøres tilgængelige, og der bliver mulighed for at sammenligne på tværs af tilbud og kommuner.

Dagtilbudsportalen skal blandt andet indeholde oplysninger om normeringer, andelen af uddannet personale, oprykningsalder til børnehave og alder ved skolestart og om daginstitutionerne modtager midler fra de statslige puljer til sociale normeringer. Portalen udvides løbende i takt med at data af tilstrækkelig kvalitet bliver tilgængelig.   

Besøg dagtilbudsportalen (uddannelsesstatistik.dk)

Opgørelse af normeringer på institutionsniveau

Det forbedrede datagrundlag skal herudover bidrage til, at der fra 2023 kan opgøres normeringer på institutionsniveau.

Partierne bag aftale om minimumsnormeringer – regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet – skal i 2023 drøfte muligheden for og hensigtsmæssigheden af minimumsnormeringer på institutionsniveau.

Redskab til kommuner - opgørelse af den "praktisk oplevede normering"

Med den politiske aftale er det ligeledes ønsket, at kommunerne arbejder hen i mod, at forældre får et lokalt indblik i den "praktisk oplevede normering" i de enkelte daginstitutioner.

For at understøtte indblikket vil der blive udviklet et konkret redskab til kommunerne, der med udgangspunkt i lokale opgørelser af blandt andet det pædagogisk personales tid med børnene, ledernes rolle i hverdagen, sygefravær og øvrige lokale hensyn kan anvendes til at komme nærmere en opgørelse af en "praktisk oplevet normering" i de enkelte daginstitutioner i kommunen.

Der er afsat 5 millioner kroner i 2022 til dette arbejde. 

Sidst opdateret: 11. august 2022