Hop til indhold

Nødundervisning

I forbindelse med at der er indført nødundervisning, har Styrelsen for It og Læring i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en miniguide til gennemførelse af nødundervisning tilrettelagt som fjernundervisning (pdf).

Der henvises i øvrigt til brev om nødundervisning til alle AMU-udbydere (uvm.dk) samt ministeriets spørgsmål-svar om blandt andet nødundervisning på VEU (uvm.dk)

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er dynamiske og fleksible uddannelser, som kan tilrettelægges og gennemføres på mange måder. Det er den enkelte skole, der tilrettelægger undervisningen, ud fra en vurdering af deltagernes behov og praktiske hensyn.

Hvor og hvornår?

Undervisningen foregår ofte på en skolen, men kan også gennemføres andre steder, eksempelvis på den virksomhed, hvor deltagerne er ansat.

AMU kan tilrettelægges som sammenhængende undervisning, men undervisningen kan også splittes op, så du for eksempel har en kursusdag om ugen i fem uger i stedet for en hel uges sammenhængende undervisning. Skolen har også mulighed for at tilbyde undervisning uden for normale arbejdstider for eksempel om aftenen eller i weekenden.

Hvordan?

Undervisningen i AMU kan foregå på mange måder. Undervisningen kan både være teoretisk og praktisk, kan foregå digitalt og kan tilrettelægges på faste hold eller som åbent værksted. Der er også mulighed for, at hele eller dele af undervisningen kan gennemgøres som fjernundervisning.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse på en konkret arbejdsmarkedsuddannelse, kan du kontakte den skole, som udbyder uddannelsen.

Sidst opdateret: 26. juli 2023