Hop til indhold

Målgruppen for de særlige tilbud til tosprogede er personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har behov for undervisning, der tager højde for særlige sproglige og faglige forudsætninger, for at kunne få et tilstrækkeligt udbytte af AMU-undervisningen og for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

Derudover gælder de samme adgangskrav som til ordinær AMU. Det vil sige, at ansøgeren enten skal have fast bopæl i Danmark eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.

Dansksproglige forudsætninger

Selvom målgruppen er personer, der ikke har dansk som modersmål, så kræver det et vist niveau af dansksproglige kompetencer for at følge uddannelser i AMU.

For at sikre, at en deltager sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan AMU-udbyderen pålægge deltageren at gennemføre en sprogtest.

De sproglige forudsætninger vil afhænge af arbejdsmarkedsuddannelsens kompleksitet.

  • Ordinær AMU på dansk: Vil ofte kræve dansksproglige forudsætninger, der som minimum svarer til prøve i Dansk 2 i danskuddannelserne, men deltagelse i danskuddannelse 2 eller 3 kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig.
  • Ordinær AMU i kombination med faget dansk som andetsprog på AMU: Vil ofte kræve dansk-sproglige forudsætninger, der som minimum svarer til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.
  • Særlige uddannelsesforløb for tosprogede: En person, der skal deltage i et særligt uddannelsesforløb for tosprogede skal jf. § 25 stk. 3 i AMU-bekendtgørelsen, som minimum have dansksproglige forudsætninger svarende til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.

Det skal understreges, at det altid er op til AMU-udbyderen at lave den konkrete individuelle vurdering af, om deltageren kan få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.

AMU på fremmedsprog eller med brug af tolk

AMU foregår normalt på dansk. De kan dog også holdes på andre sprog, hvis der er en efterspørgsel herpå, og uddannelsesstedet råder over de nødvendige lærerkvalifikationer.

Desuden er der mulighed for at gennemføre et AMU-kursus med brug af tolk. Det vil oftest foregå sådan, at skolen enten tillægger et ekstra gebyr til deltagerbetalingen, eller at kommunen/virksomheden, i samarbejde med skolen, laver en aftale med en tolk, som følger kursisterne på uddannelsen. Kommunen/virksomheden afregner så udgiften til tolken uden involvering af skolen.

Asylansøgere

De særlige tilbud til tosprogede i AMU er ikke målrettet asylansøgere, da deltagere i AMU skal have enten fast bopæl i Danmark (defineret som bopæl i CPR-registret) eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.

For asylansøgere må en eventuel undervisningsaktivitet gennemføres som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Hvis asylansøgeren senere får opholdstilladelse og bliver bopælsregistreret, kan der gennemføres en IKV (Individuel kompetencevurdering), hvis personen har behov for et AMU-bevis.

Læs om IDV i Vejledning til uddannelsesinstitutioner – vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (pdf)

Sidst opdateret: 26. juli 2023