Hop til indhold

UUL-puljen har til formål at støtte udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. på AMU-området, så området hele tiden er ajourført i forhold til arbejdsmarkedet for kortuddannede i Danmark.

Alle puljer skal beskrives og offentliggøres på ministeriets hjemmeside til puljer. Til brug for ansøgerne lægger ministeriet derfor de mere detaljerede oplysninger om UUL-puljen ind der.

Hvem kan ansøge om tilskud

Det er efteruddannelsesudvalgene på AMU-området, der har ansvaret for udvikle og vedligeholde arbejdsmarkedsuddannelserne. Det er derfor kun efteruddannelsesudvalgene, der kan ansøge om tilskud fra UUL-puljen.

Hvad går tilskuddet til

Ministeriet yder tilskud til nye arbejdsmarkedsuddannelser og tilhørende undervisningsmaterialer. Der ydes også tilskud til fælles kompetencebeskrivelser, der indeholder beskrivelse af de brancheområder, AMU tilbyder kurser på.

Endelig gives der tilskud til udvikling af faglig læreruddannelse, så lærerne hos de godkendte AMU-udbydere har mulighed for at holde sig fagligt ajour med udviklingen inden for den eller de branche(r), de underviser på.

For at finde ud af, hvilke uddannelser mv. der er behov for, ydes der også tilskud til, at efteruddannelsesudvalgene undersøger og analyserer den del af arbejdsmarkedet, de har ansvaret for at udvikle uddannelse til. Endelig kan udvalgene også søge tilskud til at evaluere, hvordan det er gået med AMU inden for deres område

En del af puljens midler kan gå til opgaver, ministeriet selv står for. Opgaverne vedrører ministeriets ansvar for udvikling vedrørende uddannelser, der går på tværs af brancher, herunder AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere, kompetencevurdering (IKV), samt opgaver vedrørende kvalitetssikring og evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Sidst opdateret: 26. juli 2023