Hop til indhold

Formål

Puljen skal finansiere efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver til arbejdsmarkedsuddannelser og tilhørende delmål. Derudover skal midlerne finansiere udvalgenes arbejde med at informere institutionerne om de udviklede prøver, herunder beskrivelser af prøvernes indhold, så prøverne kan gennemføres korrekt.

Midler til fordeling

Til udvikling af prøver i AMU i perioden 2018-2021 er der i årene 2018-2021 afsat i alt 46,3 millioner kroner fordelt med:

  • 21,6 millioner kroner i 2018
  • 13,0 millioner kroner i 2019
  • 8,7 millioner kroner i 2020
  • 3,0 millioner kroner i 2021.

Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de opretholdes på de kommende års finanslove.

Ansøgning

Der kan ikke ansøges om midler fra puljen, da tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området én gang årligt i perioden 2018-2021 efter objektive kriterier.

Sidst opdateret: 3. september 2021