Hop til indhold

Formål

Puljen skal finansiere efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling af prøver til arbejdsmarkedsuddannelser og tilhørende delmål. Derudover skal midlerne finansiere udvalgenes arbejde med at informere institutionerne om de udviklede prøver, herunder beskrivelser af prøvernes indhold, så prøverne kan gennemføres korrekt.

Midler til fordeling

Til udvikling af prøver i AMU i perioden 2018-2021 blev der i årene 2018-2021 afsat i alt 46,3 millioner kroner fordelt med:

  • 21,6 millioner kroner i 2018
  • 13,0 millioner kroner i 2019
  • 8,7 millioner kroner i 2020
  • 3,0 millioner kroner i 2021.

I den 1-årige forlængelse af trepartsaftalen er der afsat 3,1 million kroner til udvikling og understøttelse af afvikling og formidling af prøver i AMU i 2022. 

Ansøgning

Der kan ikke ansøges om midler fra puljen, da tilsagn om tilskud gives til efteruddannelsesudvalg på AMU-området én gang årligt i perioden 2018-2021 efter objektive kriterier.

Sidst opdateret: 26. juli 2023