Hop til indhold

Formål

Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Forsøget sker som en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017.

Første ansøgningsrunde 2018-2019

I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt ti ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle ti skoler tildelt dispensation.

 • AMU Syd
 • Busines College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
 • Niels Brock Videreuddannelse
 • Roskilde Tekniske Skole
 • EUC Sjælland
 • UC Syd
   

Anden ansøgningsrunde 2019-2020

I anden ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt ti ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i første ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle ti skoler tildelt dispensation.

 • AMU Juul (NY)
 • AMU Nordjylland (NY)
 • Hansenberg (NY)
 • Skive College (NY)
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
   

Tredje ansøgningsrunde 2020-2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet igangsætter nu tredje og sidste ansøgningsrunde i forsøget, som løber til den 31.12.2021. Alle godkendte AMU-udbydere kan søge. I alt 40 skoler kan opnå dispensation i forsøgsperioden. I tredje ansøgningsrunde 2020-2021 vil der dermed kunne godkendes op til 26 nye skoler.

Hvordan søger jeg?

Læs vedlagte udmeldingsbrev, der beskriver rammen for forsøget.

Ansøgning skal ske i vedlagte ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. september 2019.

Sidst opdateret: 24. juni 2020