Hop til indhold

Formål

Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. 

Rammer for forsøget

Forsøget giver de deltagende skoler dispensation fra regler for brug af gæstelærere, så de deltagende skoler kan anvende gæstelærere til at undervise i hele kurset og uden skolens egen underviser også er tilstede, og det gælder også på kurser, hvor mange eller alle kursister er fra samme virksomhed som gæstelæreren.  

Det er fortsat den deltagende skole, der har ansvar for og skal udføre myndighedsopgaver, herunder protokolføring, vurdering af om kursisterne har nået kursets mål og dermed er berettigede til et AMU-bevis. Se nærmere om forsøget i vedlagte ”Rammer for udmøntning af forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU”.

Deltagelse og aktivitet 

Forsøget er forlænget med 4. runde i 2022, og forsøget har forud herfor kørt i 3 runder. Deltagelsen i forsøget er dermed følgende:

 1. runde i 2018/2019. Deltagelse: 10 skoler.
 2.  runde i 2019/2020. Deltagelse: 10 skoler, heraf 6 fortsættende og 4 nye.
 3. runde i 2020/2021. Deltagelse: 10 skoler, heraf 6 fortsættende og 4 nye.
 4. runde i 2022. Deltagelse: 15 skoler, heraf 7 fortsættende og 8 nye.

Aktiviteten i forsøget har været begrænset af nedlukningerne af uddannelsesaktiviteter i Danmark på grund af Covid-19 i henholdsvis 2020,  2021 og primo 2022. Følgende fem deltagere har haft aktivitet inden for forsøget:

 • Alle tre runder: AMU Nordjylland. 
 • Runde 1 og runde 2: Business College Syd. 
 • Runde 3: IBC, Kjærgård Landbrugsskole og AMU Syd.

Første ansøgningsrunde 2018-2019

I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 10 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
 • Niels Brock Videreuddannelse
 • Roskilde Tekniske Skole
 • EUC Sjælland
 • UC Syd 

Anden ansøgningsrunde 2019-2020

I anden ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i første ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 10 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Juul (NY)
 • AMU Nordjylland (NY)
 • Hansenberg (NY)
 • Skive College (NY)
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium

Tredje ansøgningsrunde 2020-2021

I tredje ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik 10 skoler tildelt dispensation: 

 • AMU Juul
 • AMU Nordjylland
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • EUC Lillebælt (NY)
 • Handelsfagskolen Aarhus Business-College
 • IBC (tidligere Campus Vejle Kursuscenter) (NY)
 • Kjærgård Landbrugsskole (NY)
 • Skive College (NY)
 • Tradium

Fjerde ansøgningsrunde 2022

I fjerde ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 15 ansøgninger fra skoler, heraf syv ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 15 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Juul
 • AMU Syd
 • EUC Lillebælt
 • Handelsfagskolen Aarhus Business-College
 • IBC Kurser og Konsulenthus
 • Kjærgård Landbrugsskole
 • Tradium
 • Rybners Uddannelser (NY)
 • Dalum Landbrugsskole (NY)
 • ZBC (NY)
 • Hotel og Restaurantskolen (NY)
 • NEXT (NY)
 • Kold College (NY)
 • Edustasia (NY)

Hvordan søger jeg?

Se vedlagte udmeldingsbrev, der beskriver rammen for forsøget. Ansøgning skal ske i vedlagte ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til forsøget er udløbet. Forsøget udløber den 31. december 2022.

Evaluering af forsøget

Evaluering af forsøget indgår som en del af den samlede evaluering af Trepartsaftalen.

Sidst opdateret: 16. marts 2022