Hop til indhold

I Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse fra 12. september 2023 er det aftalt, at forsøg med friere brug af gæstelærere videreføres i 2024-2026.

Formål

Forsøget har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende AMU-udbydere under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag.

Rammer for forsøget

Forsøget giver de deltagende AMU-udbydere dispensation fra regler for brug af gæstelærere, så de kan anvende gæstelærere til at undervise i hele kurset og uden at udbyderens egen underviser også er tilstede, og det gælder også på kurser, hvor mange eller alle kursister er fra samme virksomhed som gæstelæreren.  

Det er fortsat den deltagende AMU-udbyder, der har ansvar for og skal udføre myndighedsopgaver, herunder protokolføring, vurdering af om kursisterne har nået kursets mål og dermed er berettigede til et AMU-bevis. Se nærmere om forsøget i nedenstående link til ”Rammer og vilkår for forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist til 6. runde 2024 er den 12.december 2023. Forsøgsrunden løber fra den 1. januar 2024 – 31.december 2024.

Materialer til forsøget (filerne bliver lagt på hurtigst muligt)

Deltagelse og aktivitet

Forsøget har kørt siden 2018 og fortsætter i 2024 med 6. runde.

Historik - 6. ansøgningsrunde 2024

Følgende deltagere har ansøgt og er godkendt til at deltage i forsøget i 2024:

 • AMU Juul
 • AMU Syd
 • EUC Lillebælt
 • Hotel- og Restaurantskolen
 • IBC Kurser og Konsulenthus
 • Kold College
 • Mercantec (NY)
 • NEXT
 • Randers Social- og Sundhedsskole (NY)
 • Roskilde Tekniske Skole (NY)
 • Rybners
 • Social- og sundhedsskolen Fredericia Vejle og Horsens (NY)
 • SOSU Nord
 • SOSU H (NY)
 • TietgenSkolen (NY)
 • U/NORD (NY)
 • ZBC
 • Aarhus Business-College

Historik - 5. ansøgningsrunde 2023

I femte ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 17 ansøgninger fra skoler, heraf 14 ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 17 skoler tildelt dispensation:

 • Kjærgård Landbrugsskole
 • Rybners
 • ZBC
 • Kold College
 • AMU Syd
 • AMU Fyn
 • AMU Juul
 • IBC Kurser og Konsulenthus
 • EUC Lillebælt
 • Aarhus Business-College
 • Tradium
 • Hotel og Restaurantskolen
 • Next
 • Edutasia
 • DEKRA (NY)
 • VBC, Vejen Business College (NY)
 • SOSUnord (NY)
 
Sidst opdateret: 4. januar 2024