Hvem kan søge?

Alle godkendte AMU-udbydere kan søge. Læs mere om rammerne for forsøget i ansøgningsmaterialet nederst på denne side.

Formål

Forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU skal afprøve om, og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes, så virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes.

I forsøget kan de deltagende skoler bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Forsøget sker som en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017.

Opfølgning på ansøgningsrunde

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtog i alt ti ansøgninger ved sidste ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle ti skoler tildelt dispensation:

  • AMU Juul
  • AMU Nordjylland
  • AMU Syd
  • Business College Syd
  • Dalum Landbrugsskole
  • Handelsfagskolen
  • Hansenberg
  • Learnmark Horsens
  • Skive College
  • Tradium

Sidste ansøgningsrunde udmeldes medio 2020.

Sidst opdateret: 27. maj 2020