Hop til indhold

Forsøget videreføres i 2023 på baggrund af Aftale om 1 årig forlængelse til 2023 af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, og efter- og videreuddannelse (2018-2022). Ansøgningsfristen til 5. runde i 2023 er den 16. januar 2023. 

Formål

Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. 

Rammer for forsøget

Forsøget giver de deltagende skoler dispensation fra regler for brug af gæstelærere, så de deltagende skoler kan anvende gæstelærere til at undervise i hele kurset og uden skolens egen underviser også er tilstede, og det gælder også på kurser, hvor mange eller alle kursister er fra samme virksomhed som gæstelæreren.  

Det er fortsat den deltagende skole, der har ansvar for og skal udføre myndighedsopgaver, herunder protokolføring, vurdering af om kursisterne har nået kursets mål og dermed er berettigede til et AMU-bevis. Se nærmere om forsøget i vedlagte ”Rammer for udmøntning af forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU”.

Deltagelse og aktivitet 

Forsøget har kørt i 4 runder og fortsætter i 5. runde med følgende deltagelse:

 1. runde i 2018/2019. Deltagelse: 10 skoler.
 2. runde i 2019/2020. Deltagelse: 10 skoler, heraf 6 fortsættende og 4 nye.
 3. runde i 2020/2021. Deltagelse: 10 skoler, heraf 6 fortsættende og 4 nye.
 4. runde i 2022. Deltagelse: 15 skoler, heraf 7 fortsættende og 8 nye.
 5. runde i 2023. Deltagelse: 17 skoler, heraf 14 fortsættende og 3 nye. 

Nedlukningerne af uddannelsesaktiviteter i Danmark på grund af Covid-19 i henholdsvis 2020, 2021 og primo 2022 har begrænset aktiviteten i forsøget. Følgende otte deltagere har haft aktivitet inden for forsøget:

 • Runde 1: AMU Nordjylland og Business College Syd. 
 • Runde 2: AMU Nordjylland og Business College Syd. 
 • Runde 3: AMU Nordjylland, IBC, Kjærgård Landbrugsskole og AMU Syd.
 • Runde 4: Kjærgård Landbrugsskole, Rybners, ZBC og Kold College. 

Første ansøgningsrunde 2018-2019

I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 10 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
 • Niels Brock Videreuddannelse
 • Roskilde Tekniske Skole
 • EUC Sjælland
 • UC Syd 

Anden ansøgningsrunde 2019-2020

I anden ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i første ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 10 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Juul (NY)
 • AMU Nordjylland (NY)
 • Hansenberg (NY)
 • Skive College (NY)
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium

Tredje ansøgningsrunde 2020-2021

I tredje ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik 10 skoler tildelt dispensation: 

 • AMU Juul
 • AMU Nordjylland
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • EUC Lillebælt (NY)
 • Handelsfagskolen Aarhus Business-College
 • IBC (tidligere Campus Vejle Kursuscenter) (NY)
 • Kjærgård Landbrugsskole (NY)
 • Skive College (NY)
 • Tradium

Fjerde ansøgningsrunde 2022

I fjerde ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 15 ansøgninger fra skoler, heraf syv ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 15 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Juul
 • AMU Syd
 • AMU Fyn
 • EUC Lillebælt
 • Handelsfagskolen Aarhus Business-College
 • IBC Kurser og Konsulenthus
 • Kjærgård Landbrugsskole
 • Tradium
 • Rybners Uddannelser (NY)
 • Dalum Landbrugsskole (NY)
 • ZBC (NY)
 • Hotel og Restaurantskolen (NY)
 • NEXT (NY)
 • Kold College (NY)
 • Edustasia (NY) 

Femte ansøgningsrunde 2023

I femte ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 17 ansøgninger fra skoler, heraf 14 ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 17 skoler tildelt dispensation:

 • Kjærgård Landbrugsskole
 • Rybners
 • ZBC
 • Kold College
 • AMU Syd
 • AMU Fyn
 • AMU Juul
 • IBC Kurser og Konsulenthus
 • EUC Lillebælt
 • Aarhus Business-College
 • Tradium
 • Hotel og Restaurantskolen
 • Next
 • Edutasia
 • DEKRA (NY)
 • VBC, Vejen Business College (NY)
 • SOSUnord (NY)

Ansøgningsfrist

Forsøget udløber 31.12.2023. Ansøgningsfrist til 5. runde 2023, er udløbet. 

Evaluering af forsøget

Evaluering af forsøget indgår som en del af den samlede evaluering af Trepartsaftalen.

Sidst opdateret: 24. januar 2023