; Hop til indhold

Formål

Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. 

Rammer for forsøget

Forsøget giver de deltagende skoler dispensation fra regler for brug af gæstelærere, så de deltagende skoler kan anvende gæstelærere til at undervise i hele kurset og uden skolens egen underviser også er tilstede, og det gælder også på kurser, hvor mange eller alle kursister er fra samme virksomhed som gæstelæreren.  

Det er fortsat den deltagende skole, der har ansvar for og skal udføre myndighedsopgaver, herunder protokolføring, vurdering af om kursisterne har nået kursets mål og dermed er berettigede til et AMU-bevis. Se nærmere om forsøget i vedlagte ”Rammer for udmøntning af forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU”.

Deltagelse og aktivitet 

Forsøget har kørt i 3 runder med flg. deltagelse: 

 1. runde i 2018/2019. Deltagelse: 10 skoler.
 2.  runde i 2019/2020. Deltagelse: 10 skoler, heraf 6 fortsættende og 4 nye.
 3. runde i 2020/2021. Deltagelse: 10 skoler, heraf 6 fortsættende og 4 nye.

Aktiviteten i forsøget har været begrænset af nedlukningerne af uddannelsesaktiviteter i Danmark pga. Covid-19 i hhv. 2020 og 2021. Flg. fem deltagere har haft aktivitet inden for forsøget:

 • Alle tre runder: AMU Nordjylland. 
 • Runde 1 og runde 2: Business College Syd. 
 • Runde 3: IBC, Kjærgård Landbrugsskole og AMU Syd.

Første ansøgningsrunde 2018-2019

I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 10 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Syd
 • Busines College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
 • Niels Brock Videreuddannelse
 • Roskilde Tekniske Skole
 • EUC Sjælland
 • UC Syd
   

Anden ansøgningsrunde 2019-2020

I anden ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i første ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle 10 skoler tildelt dispensation:

 • AMU Juul (NY)
 • AMU Nordjylland (NY)
 • Hansenberg (NY)
 • Skive College (NY)
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • Dalum Landbrugsskole
 • Handelsfagskolen
 • Learnmark Horsens
 • Tradium
   

Tredje ansøgningsrunde 2020-2021

I tredje ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt 10 ansøgninger fra skoler, heraf seks ansøgninger fra skoler, som ønskede at forlænge deltagelsen i forsøget på baggrund af godkendelsen i anden ansøgningsrunde. Efter behandlingen af ansøgningerne fik 10 skoler tildelt dispensation: 

 • AMU Juul
 • AMU Nordjylland
 • AMU Syd
 • Business College Syd
 • EUC Lillebælt (NY)
 • Aarhus Business-college
 • IBC (tidligere Campus Vejle Kursuscenter) (NY)
 • Kjærgård Landbrugsskole (NY)
 • Skive College (NY)
 • Tradium

Hvordan søger jeg?

Se vedlagte udmeldingsbrev, der beskriver rammen for forsøget. Ansøgning skal ske i vedlagte ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 17. december 2021. Ansøgere skal benytte Styrelsens ansøgningsskema, som kan hentes på hjemmesiden, se nedenfor.

Nye ansøgere skal udfylde hele ansøgningsskemaet. Nuværende godkendte institutioner skal blot bekræfte i ansøgningsskemaets første felter, at de ønsker at fortsætte i forsøget.

Ansøgningsskemaer skal sendes til: fm. Marianne la Cour Sonne, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Direkte tlf.: +45 20 16 95 28, E-mail: Marian-ne.La.Cour.Sonne@stukuvm.dk

Evaluering af forsøget

Evaluering af forsøget indgår som en del af den samlede evaluering af Trepartsaftalen.

Sidst opdateret: 14. december 2021