Hop til indhold

Som en del af Trepartsaftale II fra 2016 blev der igangsat en række initiativer til at styrke AMU. Blandt disse initiativer indgik Fri-institutionsforsøg. Læs om trepartsaftale II på uvm.dk.

Fri-institutionsforsøget fandt sted i 2017. Formålet med forsøget var at teste, hvilke barrierer i AMU-loven der kunne stå i vejen for virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. I forsøget kunne AMU-udbyderne søge om selv at forvalte rammer og vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne i en periode.

Der var 29 projekter i forsøget, som var fordelt på tre temaer og en rækker undertemaer. Forsøget blev forlænget i 2018 med et undertema om hjælp til tilmelding.

Evaluering af Fri-institutionsforsøg

Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af Fri-institutionsforsøget. EVA har udarbejdet en evalueringsrapport, som sammenfatter erfaringer og resultater fra forsøget. Læs evalueringsrapporten på eva.dk.

Evalueringen viste, at der samlet set var en række positive resultater og erfaringer inden for alle tre hovedtemaer, fleksibilitet i AMU, kvalitet i AMU og markedsføring. Der var dog forskelle både med hensyn til erfaringsgrundlaget for de forskellige forsøg og med hensyn til, hvor entydige og positive erfaringerne var.

Opfølgning på Fri-institutionsforsøg

Erfaringerne fra Fri-institutionsforsøg blev inddraget i VEU-ekspertgruppens arbejde og i drøftelserne til Trepartsaftale III fra 2017 om styrket og mere fleksibel Voksen-, efter- og videreuddannelse i forhold til flere af de konkrete initiativer på AMU-området.

Læs om Trepartsaftale III på uvm.dk.

Sidst opdateret: 26. juli 2023