Hop til indhold

I 2012 fik 10 projekter tilsagn om støtte fra den tværgående udviklingspulje, og fik dermed del i puljen på 13 millioner kroner, som Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat til at styrke brugen af individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) .

To temaer

Temaerne i den Tværgående Udviklingspulje 2012 var:

  • Tema 1: En styrket anvendelse af individuel kompetencevurdering i forhold til AMU-uddannelsesstrukturer.
  • Tema 2: Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU.

Der blev i alt søgt om midler fra puljen til 14 projekter for cirka 28 millioner kroner. De 10 projekter, der modtog midler, fordelte sig med tre projekter inden for tema 1 og 7 projekter inden for tema 2.  

Tema 1: En styrket anvendelse af individuel kompetencevurdering i forhold til AMU-uddannelsesstrukturer

Struktureret IKV i AMU

Projektejer: Træets Efteruddannelser

Samarbejdspartnere: Skive Tekniske Skole og Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere om projektet (pdf)

IKV ift. uddannelsesstrukturer på IU’s område

Projektejer: Industriens Uddannelser

Samarbejdspartnere: EUC Lillebælt og Aalborg Metal College

Læs mere om projektet (pdf)

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold

Projektejer: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Samarbejdspartnere: Efteruddannelsesudvalget for Mejeriets og Jordbrugets uddannelser, Learnmark Horsens, Mercantec og Erhvervsskolen Nordsjælland

 Læs mere om projektet (pdf)

Tema 2: Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetssikret IKV – et bidrag til løft fra ufaglært til faglært

Projektejer: AARHUS TECH

Samarbejdspartnere: VEU-center Østjylland, VEU-center MidtØst og VEU-center MidtVest

Læs mere om projektet (pdf)

En fælles VEU-center tilgang til IKV i AMU

Projektejer: EUC Nord

Samarbejdspartnere: VEU-center Nord, VUC Nordjylland, SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted –Viborg, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Jobcentrene i regionen

Læs mere om projektet (pdf)

Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU

Projektejer: AMU Nordjylland

Samarbejdspartnere: VEU-center Aalborg/Himmerland, VEU-center MidtØst og VEU-center Vestsjælland

Læs mere om projektet (pdf)

IT-støttet afklaringsredskab til brug for IKV inden for svejseområdet

Projektejer: UddannelsesCenter Ringkjøbing-Skjern

Samarbejdspartnere: EUC Nordvest, Learnmark Horsens, MetalCentret i Kolding og eVidencentret i Århus

Læs mere om projektet (pdf)

IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU

Projektejer: Zealand Business College

Samarbejdspartnere: VEU-center Øst og Øerne, herunder særligt CELF, EUC Sjælland og Uddannelsescentret i Roskilde, Næstved Sprog- og Integrationscenter og Gulborgsund Sprog og Integrationscenter

Læs mere om projektet (pdf)

Fra plan til udvikling

Projektejer: Svendborg Erhvervsskole

Samarbejdspartnere: VEU-center Fyn, VEU-center Trekantsområdet, VEU-center Syd og VEU-center Vest

Læs mere om projektet (pdf)

Vurdering af kunnen mod nye job

Projektejer: Selandia-CEU

Samarbejdspartnere: VEU-center Vestsjælland og VEU-center Øst og Øerne

 Læs mere om projektet (pdf)

Fakta om TUP

Den tværgående udviklingspulje (TUP) skal fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formålet er at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt.

Projekter, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud fra TUP-puljen, skal have ekstraordinær udviklingskarakter, høj grad af systemrelevans og skal kunne implementeres bredt i AMU-systemet.
Faktaboks indholdseksempel

Sidst opdateret: 18. marts 2022